Mindre lys på vindmøller

Rapport foreslår nye måder at afmærke høje vindmøller på, så det fortsat er sikkert at flyve, samtidig med at naboer og vindmølleejere generes mindst muligt. Kort sagt - mindre lys og flere forsøg med andre afmærkninger end lys , lyder nogle af forslagene i rapporten.

En tværministeriel arbejdsgruppe, som i 2011 blev nedsat af transportministeren, har undersøgt forskellige løsninger til afmærkning af store vindmøller, og den anbefaler, at man fremover går nye veje, når vindmøller skal afmærkes.

Rapporten anbefaler, at vindmøller under 150 meter som hovedregel ikke skal lysmarkeres. For møller over 150 meter anbefales en individuel vurdering af løsninger og sikkerhedsforhold.

Rapporten lægger op til, at der kan ske udbredt forsøgsvirksomhed, hvor nye tekniske lysafmærkninger afprøves (f.eks. med radarsystemer hvor vindmøller og fly ”opdager” hinanden uden vedvarende blinklys).

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

- Rapporten peger på løsninger, som bevarer flyvesikkerheden, giver bedre vilkår for vindenergien og er mere skånsom over for naboer og natur.

- Arbejdsgruppens anbefalinger viser, at man kan tilgodese hensynet til transport og miljø på samme tid. Jeg synes også, vi har et godt eksempel på, at grøn omstilling også handler om at tænke smart.

- Jeg vil bede Trafikstyrelsen om allerede i efteråret at se nærmere på, hvordan rapportens anbefalinger om blanst andet reduktion af lysafmærkning kan gennemføres på det civile luftfartsområde.

Læs hele rapporten

10.9.12

 

 

Læs mere

Regler for lysafmærkning

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft