Vigtig oplysning fra SKAT til nogle interessenter i vindmøllelav

Danmarks Vindmølleforening har fra SKAT fået oplyst, at i forbindelse med, at selvangivelsen skal indsendes digitalt via SKATs hjemmeside (TastSelv), er der nogle interessenter med andele i vindmøllelav, der er registreret med pligt for moms eller lønsumsafgift. De er dermed fejlagtigt registreret som erhvervsdrivende, selv om de benytter den gamle overgangsordning fra før 1996 eller den simple skatteopgørelse med bundfradrag på i dag 7.000 kr. (skematiske opgørelse). Det er en fejl som har betydet en række henvendelser både til foreningen og SKAT.

Vi har på den baggrund fået nedenstående fra SKAT:

Vindmølleejere m.fl. - Bekendtgørelse om digital indberetning af S10

Fra og med indkomståret 2011 er personer, der er registreret med pligt for moms eller lønsumsafgift blevet pligtige til at indsende selvangivelsen digitalt (TastSelv). Dette betyder, at personerne er overført til S10- ordningen (den udvidede selvangivelse).

Det har imidlertid vist sig, at også personer der ejer andele af vindmøller, er blevet overført til ordningen. Denne overførsel fra årsopgørelsesordningen til S10-ordningen er fejlagtig.

For medejere af vindmøller som ikke er erhvervsdrivende skal der for 2011 indtastes følgende for at årsopgørelsen 2011 kan dannes:

  • der skal sættes flueben i rubrik 71: linje 2 Har du en ikke-erhvervsvirksomhed eller er din virksomhed ophørt tidligere end 2011
    (beregnet til hobbyvirksomheder og nu også vindmøller)
  • der skal sættes flueben i de rubrikker hvor der er registreret tal i forvejen (tallene fra servicebrevet)
  • og hvis overskud fra vindmøllen (bruttosalg + renteindtægter) overstiger 7.000 kr. skal 60 % tastes i rubrik 20/felt 250 (anden personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag), som det plejer.

Herefter kan årsopgørelsen dannes.

13.3.12

 

Læs mere

www.skat.dk

Vindmøller og skat

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft