Landsretten sender sag tilbage til Naturklagenævnet

Det har vakt stor opmærksomhed i pressen, at Østre Landsret har henvist en afgørelse i Naturklagenævnet til fornyet behandling i nævnet.

Hvis et projekt ændres efter at VVM-rapporten er godkendt af kommunen, er det kommunen, der som plan- og miljømyndighed, skal tage stilling til, om ændringen er af en sådan karakter, at det nødvendiggør en ny VVM-proces. I det konkrete tilfælde har Holbæk Kommune vurderet, at det ikke var nødvendigt med en miljøvurdering.

Baggrunden for dette var, at projektet blev reduceret fra 22 stk. 1,8 MW møller til 10 stk. 2,3 MW. Der var hermed en nedgang i installeret effekt fra 39,6 MW til 23 MW. Endvidere er de 10 nye møller ikke højere (knap 127 m) end de 22 møller, der blev miljøgodkendt ved VVM-vurderingen.

En af de kommende naboer til de nye vindmøller var stifteren og daværende formand for "Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller". Sammen med andre naboer klagede han over kommunens afgørelse til Naturklagenævnet, og da Naturklagenævnet havde afvist klagen og givet kommunen ret, fortsatte gruppen ved at indbringe sagen for retten.

Landsretten har nu sendt sagen tilbage til Naturklagenævnet til "fortsat behandling" med den begrundelse, "at den ændrede planlægning i relation til møllernes effekt giver anledning til at antage, at projektet havde gennemgået en sådan forandring, at i hvert fald et behov for udarbejdelse af en supplerende miljøvurdering og VVM-redegørelse skulle have været overvejet i forbindelse med klagenævnets behandling af klagen".

"Man kan vist med stor sikkerhed antage, at det er præcis den overvejelse først Holbæk Kommune og efterfølgende Naturklagenævnet må have foretaget", siger Asbjørn Bjerre, direktør for Danmarks Vindmølleforening.

"Nu skal Naturklagenævnet så til det igen og denne gang beskrive deres afgørelse mere udførligt. Det må man formode er, hvad der kommer ud af den sag eftersom det er indiskutabelt, at Holbæk Kommune må have ret, når man har vurderet, at man med VVM-godkendelsen havde sagt ja til et projekt, der ville have medført en væsentlig større miljøbelastning end det senere reducerede projekt.

Der har i pressen været mange forsøg på at få en opsigtsvækkende sag ud af afgørelsen i Østre landsret.
Her er det vigtigt at bemærke, at retten ikke har taget stilling til, om det var rigtigt eller forkert, at Holbæk Kommune ikke gennemførte en ny VVM-proces."
Pressemeddelelse fra Østre Landsret om dom i sag mod Naturklagenævnet om vindmøllerne på Lammefjorden.

16.2.12

 

 

Læs mere

Læs mere om planlægning for vindmøller

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft