Pilotundersøgelse bekræfter, at nabohuse til moderne vindmøller kan sælges

I den lokale debat landet over florerer mange udokumenterede påstande om, at opstilling af store vindmøller gør nabohusene usælgelige og stavnsbinder beboerne – eller i det mindste påfører dem store tab, hvis de forsøger at skille sig af med huset. Men i virkeligheden ser det anderledes ud.

Det fremgår af en analyse, som VidenOmVind har gennemført ved Kyse, hvor to store vindmøller med en totalhøjde på 126,5 m blev tilsluttet el-nettet i marts 2010.

Analysen viser:

  • at vindmøllerne ikke har negativ betydning for salgbarheden af nabohusene

  • at prisudviklingen på de solgte ejendomme – målt som forskellen mellem 1. udbudspris og realiseret salgspris – ikke er dårligere i vindmøllernes nærområde sammenlignet med et referenceområde i samme lokalområde, hvor der ikke er opstillet vindmøller.

Se pressemeddelelse og analyse.

18.12.12

 

Flere oplysninger

Viden om Vinds pressemeddelelse og analyse af salgbarheden af nabohuse til moderne vindmøller.

Viden om Vind om tilsvarende analyse på Tåsinge

Viden om Vind tilbageviser kritik af analyse på Tåsinge


Andre undersøgelser

Faktablad M6: Danskernes mening om vindmøller

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft