Lovforslag om ny nettomålerordning i høring

Forliget omkring ændringer af nettomålerordningen er nu udmøntet i et lovforslag.

I lovforslaget er dog ikke indbygget det forbehold for husstandsmøller, der blev aftalt af forligsparterne. I aftalen stod, at der skulle laves "en nærmere analyse af vilkårene for små husstandsmøller".

Et høringssvar fra Danmarks Vindmølleforening om lovforslaget er under udarbejdelse.

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedv. energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.)

Det oprindelige aftaleudkast og Danmarks Vindmølleforenings kommentarer hertil

21.11.12

 

Flere oplysninger

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedv. energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.)

Det oprindelige aftaleudkast og Danmarks Vindmølleforenings kommentarer hertil


Læs mere

Læs mere om husstandsmøller.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft