Husstandsmølle væltet
- flere andre  i farezonen

Det var et forkert bygget, uoriginalt mølletårn og ikke et forkert smøremiddel, der var årsag til havariet på en 6 kW husstandsmølle i Østjylland den 3. juni. Det oplyser Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulent, Strange Skriver, som for Energistyrelsen står for godkendelsen af mindre vindmøller. Dermed kan andre af de Easy Wind-møller, der er rejst I Danmark, kan være i farezonen.

Den tyske fabrikant af Easy Wind-møllen, Volker Wiethüchter, har til Ingeniøren.dk oplyst, at 30-40 af møllerne formentlig er sikre nok, fordi de er forsynket med det originale tårn. Den danske forhandler, Zeteco, har ifølge ham uden hans vidende fået bygget et uoriginalt tårn til nogle af møllerne. Det bekræftes af Fasterholt Maskinfabrik, som har bygget og leveret dele til fem tårne efter Zetecos tegninger, iøvrigt uden at have fået betaling for dem. Zeteco har så selv skullet samle tårnene.

Hvor mange møller, der er forsynet med det uoriginale tårn, er ikke opklaret. Ifølge den tyske møllefabrikant er opstillet 60 Easy Wind-møller i Danmark, men ifølge Zetecos salgschef Mogens Sode Nielsens oplysninger til Energy-supply.dk havde firmaet den 5. juli rejst 76 møller og havde over 40 møller i ordre.

Strange Skriver oplyser, at de berørte mølleejere har fået tilbud fra Easy Wind om at få deres møller kontrolleret mod betaling. Selv undersøger Strange Skriver de seneste fem opstillede Easy Wind-møller. Den havarerede mølle, som kom i drift den 17. maj, var den sidste, der blev opstillet.

Formodninger om, at havariet skete, fordi montørerne af møllen brugte kobberfedt i stedet for limtypen Locklite ved forsegling af de jordankre, som skulle holde møllen via barduner, afkræfter Strange Skriver, ligesom han understreger, at det ikke var selve møllen, der var årsag til havariet. Det er rigtigt, at der blev brugt kobberfedt i stedet for Locklite, men havariet skete ifølge Strange Skriver ikke af den grund. Årsagen var alene, at der blev brugt ikke-godkendte dele til det 19 meter høje tårn.

Tårnhøjden får Strange Skriver til at pege på endnu et problem omkring husstandsmøller, nemlig at de placeres tæt ved bygninger. I det aktuelle tilfælde faldt den 350 kg tunge maskinkabine ned gennem taget i en halbygning, lykkeligvis uden at nogen kom til skade.

Husstandsmøller skal ifølge reglerne stå ved ejendommene, men det er et problem, at nogle kommuner forlanger, at de højst må stå 25 meter fra bygninger, påpeger Strange Skriver. Det indebærer risiko for, at en husstandsmølle, der jo må være op til 25 meter inklusive vinger, i værste fald risikerer at ramme en bygning.

Den danske forhandler af Easy Wind-møllen, Zeteco, er gået i betalingsstandsning efter havariet, og 35 ansatte er afskediget. Gælden er på 25 mill. kr., og kunder menes at have forudbetalt 2,9 mill. kr. for ikke leverede møller. I det aktuelle tilfælde betalte ejeren af den havarerede mølle den sidste del af købesummen, da møllen kom i drift to uger før havariet. Mølleejeren står nu med et tab på 280.000 kr.

Økonomirådgiver Jørn Larsen, Danmarks Vindmølleforening, oplyser, at folk, der har købt møller af det konkursramte firma og nu står uden garanti, eller kunder, som har forudbetalt penge til firmaet, juridisk set har handlet med Zeteco og ikke med møllefabrikanten Easy Wind. De har derfor alene mulighed for at indgive krav mod boet efter Zeteco.

Mølleejere, der har spørgsmål, er velkommne til at kontakte Strange Skriver eller Jørn Larsen.

24.7.12

 

Læs mere

Læs mere om mini- og husstandsmøller

Kontakt

Strange Skriver:
ss@dkvind.dk eller
tlf. 5443 1322

Jørn Larsen:
jl@dkvind.dk eller
tlf. 2142 4670

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft