Værditab for vindmøllestøj når det ikke blæser

"Det formodes, at mange omkringliggende træer vil sløre støjen fra vindmøllerne, men i vindstille perioder vil ejendommen påføres støjgener."

Således skriver Taksationsmyndigheden i en vurdering af værditab på to ejendomme i Billund kommune.

Ejerne af ejendommene har fået tildelt hver 50.000 kr. i erstatning.

Hverken skyggekast eller visuelle gener vil, understreger  taksatorerne, forringe naboernes ejendomme, da udsynet til møllerne vil være "stærkt begrænset fra både de primære indendørs og udendørs opholdsarealer” på den ene nabos ejendom og ”begrænset, særlig i sommerhalvåret” på den andens.

Til grund for erstatningen lægges altså udelukkende støjgener fra vindmøllerne, når de holder stille.

”Afgørelserne er groteske og stiller endnu en gang hele ordningen omkring værditabserstatninger i relief. Den viser, hvorfor det er på tide, at der sker den bebudede politiske evaluering af ordningen,” siger direktør Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening.

Se afgørelserne

24.5.12

 

 

Læs mere

Værditabsordningen

Statistik over erstatninger

Svensk undersøgelser af værditab

 


 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft