De rigtige oplysninger om støj fra vindmøller

Som tillæg til de almindelige støjgrænser for vindmøller er der indført bindende regler for lavfrekvent støj ved naboer til nye vindmøller.

Desværre har den hidtidige debat om vindmøllestøj i aviser og elektroniske medier ofte været præget af ufuldstændige og (bevidst eller ubevidst) fordrejede oplysninger.

Miljøstyrelsen har i et notat redegjort for en række faktuelle forhold omkring vindmøllestøj, herunder de nye regler og forskellige målemetoder. For dem der måtte søge faktuelle og saglige oplysninger om vindmøllestøj er Miljøstyrelsens nye notat et velkomment bidrag til debatten.   

Se Miljøstyrelsens notat om støj fra vindmøller

26.04.12

 

Læs mere

Miljøstyrelsens notat om støj fra vindmøller

Læs mere om støj fra vindmøller.

 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft