Faktacheck af Liberal Alliances annonce "Energift"

I helsidesannoncer i Berlingske og Politiken den 27. februar under overskriften "Energift", bringer partiet Liberal Alliance (LA) indtil flere vildledende påstande om vindkraft. Målet er åbenbart så helligt - at få Venstre og Konservative til at sige nej til et energipolitisk forlig – at midlerne er underordnede, i dette tilfælde grænsende til manipulation.

LA postulat: Vindkraft er verdens dyreste strøm.

Fakta
Det forholder sig omvendt. På rent kommercielle vilkår er de bedst placerede vindmøller tæt på at være konkurrencedygtige med fx kulkraft.

Når miljø- og sundhedsomkostninger medregnes er vindmøller – især landbaserede – den billigste investering, når det gælder ny teknologi til elproduktion. Dette er baggrunden for, at en lang række nationale såvel som internationale analyser og energiscenarier anbefaler vindkraftudbygning, også af økonomiske årsager. Danmarks Klimakommission anbefalede i sin rapport i efteråret 2010 en udbygning på 4.000 MW landbaserede vindmøller, netop af samfundsøkonomiske årsager.

LA postulat: Nordmændene køber vores ekstra (vindmølle)strøm for mindre, end den koster at producere. Når vinden stopper, køber vi norsk hydrostrøm og svensk atomstrøm til overpris.

Fakta
Elpriserne fastsættes dagligt på den nordiske elbørs. Danmark har i mange år og med stor fordel handlet med strøm med Norge, Sverige og Tyskland. Over de seneste 10 år har vi haft et overskud på handelsbalancen for el på over 7 mia. kr. I de timer, hvor der er behov for udveksling af strøm over grænserne (det kan være ved meget stor vindkraftproduktion), aftaler de enkelte landes system-operatører (i Danmark, Energinet.dk), hvor meget overskudsstrøm, der overføres fra området med overudbud og til det andet området, hvor strømmen kan afsættes. Fortjenesten deles mellem landenes systemoperatører og kommer således det danske samfund til gode.

De eneste, der taber rent økonomisk i de timer, hvor prisen er meget lav (= overudbud) er vindmølleejerne. Ud af årets 8760 timer er det kun ganske få timer, hvor prisen er 0 eller eventuelt negativ. For året 2011 drejede det sig om 3 timer med 0-priser og 15 timer med negative priser.

Øgede mængder vindmøllestrøm i elnettet betyder generelt billigere elpriser på engrosmarkedet. Risø/DTU har opgjort vindkraftens prispres på den nordiske elbørs til i størrelsesordenen 2-3 øre/kWh, altså en fordel for de danske elforbrugere.

28.02.12

 

Læs mere

Faktablad T7 Import og eksport af vindmøllestrøm

Faktablad T3 Indpasning af vindkraft i el-systemet

Dansk forskergruppe om eksport af vindmøllestrøm

Klimakommissionens rapport

Vindkraftens prispres: Kriegers Flak giver billigere strøm til Sjælland

 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft