Ny analyse viser, at naboer til vindmøller kun oplever få gener ved naboskabet

81% af de nærmeste naboer til store vindmøller oplever ingen gener ved naboskabet. 24% er blevet positivt overrasket, da møllerne kom op, mens 12% har fået en mere negativ holdning.

Det fremgår af en analyse, der blev gennemført som telefoninterviews af professionelt uddannede interviewere, og som omfattede alle vindmøller opstillet i Danmark 2002-2011 med en totalhøjde på minimum 120 m. I alt 125 vindmøller fordelt på 30 forskellige steder over hele landet.

Med deltagelse af 1.278 respondenter, svarende til 19 % af samtlige husstande, er undersøgelsen særdeles valid og repræsentativ for analyser af den karakter.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Jysk Analyse A/S for oplysningsvirksomheden VidenomVind, der har ønsket at få belyst, hvordan de nærmeste naboer til store vindmøller selv oplever naboskabet.

Hovedresultaterne er følgende:

  • 35% ser kun fordele ved møllerne. 43% oplever hverken fordele eller ulemper. 10% ser kun ulemper ved naboskabet.

  • Efter møllernes opstilling har 23% fået en mere positiv holdning til dem, mens 59% ikke har ændret opfattelse, og 12% har fået en mere negativ opfattelse af dem.

  • 81% oplever ingen ulemper ved at bo indenfor 2 km fra møllerne, mens 5% oplever ulemper i høj grad.

  • 14% svarer at den største ulempe ved naboskabet er støj, som også er denne eneste ulempe, der nævnes af en større gruppe naboer.

  • 11% oplyser, at de føler sig generet af det, de opfatter som den største gene. Den opleves dagligt af 3%, ugentligt af 5% og sjældnere af 7% og i vid udstrækning uafhængigt af årstid og tid på døgnet.

  • 62% kan ikke høre møllerne. 16% vurderer, at lyden fra møllerne ikke adskiller sig fra andre støjkilder, mens 20% oplever, at lyden er sammensat af toner og lyde i forskelligt toneleje.

  • 18% kan høre lavfrekvent støj, defineret som brummelyde i lavt toneleje. Den høres primært udenfor boligen.

  • 95% oplever ikke, at deres søvn påvirkes af møllerne.

Sekretariatsleder Henrik Vinther, VidenOmVind, mener, at undersøgelsens  største værdi er dens omfang, som giver resultatet stor gyldighed.

”I den lokale debat om opstilling af møller har vi nu en langt mere sikker viden om, hvordan de naboer, som bor tæt ved vindmøllerne, vurderer naboskabet”, siger han.

Danmarks Vindmølleforenings direktør Asbjørn Bjerre glæder sig over, at knap hver fjerde nabo efter et år er mere positiv stemt overfor nabomøllen eller møllerne.

”Naboernes svar fortæller, at det skrækbillede, der ofte males af vindmøller, er stærkt overdrevet. Samtidig giver undersøgelsen et klart billede af, hvordan oplevelsen af vindmøller reelt er. Den er med til at understrege, at de mange negative indlæg i landets små og store medier mildt sagt ikke er repræsentative,” siger han.

Hovedparten af naboerne oplever naboskabet til vindmøller som uproblematisk
Pressemeddelelse fra VidenOmVind

Ny analyse viser, at naboer til vindmøller kun oplever få gener ved naboskabet
Pressemeddelelse fra Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening

Vindmøllenaboers opfattelse af vindmøller
Opinionsanalyse, Jysk Analyse

28.11.12

 

Flere oplysninger

Hovedparten af naboerne oplever naboskabet til vindmøller som uproblematisk
Pressemeddelelse fra VidenOmVind

Ny analyse viser, at naboer til vindmøller kun oplever få gener ved naboskabet
Pressemeddelelse fra Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening

Vindmøllenaboers opfattelse af vindmøller
Opinionsanalyse, Jysk Analyse

Viden om Vind


Andre undersøgelser

Faktablad M6: Danskernes mening om vindmøller

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft