Nabogener: Forventning om sygdom giver symptomer

To australske undersøgelser viser, at frygt for sygdomme på grund af vindmøller øger forekomsten af klager over symptomer.

Konklusionerne bygger begge på det forhold, at folk først oplever symptomer efter de har fået oplysninger om sygdomssymptomer.

Få promille klager over gener

Det første studiee er udarbejdet af Simon Chapman, professor i folkesundhed ved University of Sydney. Det er den første australske undersøgelse af mølleparkers mulige effekt på folks sundhed.

Simon Chapman konstaterer, at ved 63% af samtlige 49 australske mølleparker med over 1400 møller, er der ikke forekommet klager. Hans undersøgelse viser, at 82% af klagerne først kom, da protestgrupper begyndte at føje sygdomsadvarsler til deres protester mod vindmøller. Forinden have mølleparkerne kørt uantastet af befolkningen i 20 år, hvor protester blot havde drejet sig om synet af dem.

I 2009 konstaterede organiserede modstandere imidlertid, at det tiltrak langt mere opmærksomhed, hvis man tilføjede påstanden om, at vindmøller var sygdomsfremkaldende f. eks. fra lavfrekvent støj og  begrebet ”vindmøllesyndromet”, som er brugt også i Danmark, selvom fagfolk har kaldt de amerikanske interviews med møllenaboer, der er baggrunden for begrebet, uden videnskabelig substans..

Simon Chapman erkender, at naboer til vindmøller kan blive syge, men ikke nødvendigvis af naboskabet. Men når man skaber forventning om en sygdomsfremkaldende effekt i folks nærmiljø, kan den i sig selv skabe symptomerne, anfører han.

Simon Chapman er hermed på linje med rigshospitalets klinikchef Mads Klokker, der tidligere har peget på netop dette forhold. Han har tilføjet, at han som specialist på Rigshospitalet i netop dette fagområde ikke er blevet præsenteret for et eneste sygdomstilfælde (se Mads Klokkers præsentation om helbredseffekter fra vindmøller fra Danmarks Vindmølleforenings vindtræf 2012).

Australske møllemodstandere har kaldt vindmøllers sygdomsfremkaldende effekt for ”en ubehagelig sandhed” og indvendt, at selvom vindmøllers sygdomsfremkaldende effekt ikke kan bevises, er det ikke ensbetydende med, at den ikke findes.
Simon Chapman mener, at hvis vindmøller gjorde folk syge ville man i Australien, hvor de har kørt siden 1993, have set lægelige beviser på det. 18 studier har siden 2003 alle konkluderet, at det er meget lidt sandsynligt, bemærker han, at kun 120 af de 32.677 mennesker, der bor indenfor 5 km fra australske vindmølleparker, har klaget over møllesymptomer.  

Spatio-temporal differences in the history of health and noise complaints about Australian wind farms: evidence for the psychogenic, “communicated disease” hypothesis. Simon Chapman, professor of Public Health, Sydney School of Public Health, University of Sydney. marts 2013

Laboratorieforsøg viser også nocebo-effekt

Et andet studie har udført af Fiona Crichton, PhD candidate in psychological medicine ved University of Auckland. Hun har udført et psykologisk eksperiment med 55 personer opdelt i to grupper. Begge grupper udsættes i et laboratorium for infralyd og interviewes bagefter om deres evt. gener.

Den ene gruppe har forudgående fået forevist en video med videnskabelige forklaringer på, at infralyd fra vindmøller ikke kan forårsage helbredseffekter. Den anden gruppe har forudgående fået forevist videoer fra vindmøllenaboer som forklarer om de sygdomssymptomer, de mener er påført af møllerne. I den første gruppe er der ingen væsentlige stigninger i rapporterede gener efter lydeksperimentet, mens den anden gruppe meget tydeligt fortæller om gener og symptomer efter lydpåvirkningen og tillige gener som i høj grad ligner hvad der på forhånd blev præsenteret i videoen.

I følge den danske sundhedsstyrelse forekommer der ikke hørbar infralyd fra vindmøller.

Can Expectations Produce Symptoms From Infrasound Associated With Wind Turbines?, Fiona Crichton, PhD candidate in psychological medicine ved University of Auckland

Artikel om om begge studier "How the power of suggestion generates wind farm symptoms"

1.5.13

 

Læs undersøgelserne

Spatio-temporal differences in the history of health and noise complaints about Australian wind farms: evidence for the psychogenic, “communicated disease” hypothesis. Simon Chapman, professor of Public Health, Sydney School of Public Health, University of Sydney. marts 2013

Can Expectations Produce Symptoms From Infrasound Associated With Wind Turbines?, Fiona Crichton, PhD candidate in psychological medicine ved University of Auckland

Artikel om om begge studier "How the power of suggestion generates wind farm symptoms"

Læs også

Feglerne for støj fra vindmøller og omtale af andre undersøgelser af sundhedseffekt på grund af støj fra vindmøller.

Faktablad P7 "Støj fra vindmøller"

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft