Ny helbredsundersøgelse

Sundheds- og miljøministrene har for nyligt annonceret, at der igangsættes en undersøgelse af vindmøllestøjs påvirkning af menneskers helbred.

Danmarks Vindmølleforening tager beslutningen om en sådan undersøgelse til efterretning og noterer samtidig, at det fortsat er de danske myndigheders opfattelse, at der ikke er begrundelse for at antage en sammenhæng mellem vindmøller og direkte helbredseffekter på mennesker. På samme måde har en række undersøgelser fra andre lande afvist en sådan sammenhæng. Der er tale om en undersøgelse, der er besluttet ud fra et ensidigt og vedholdende pres fra engagerede modstandere af vindmøller på land. Og som ikke bygger på Sundhedsstyrelsens faglige vurdering.

Imidlertid har annonceringen af den nye undersøgelse enkelte steder skabt usikkerhed om kommunerens fortsatte vindmølleplanlægning. Derfor har Danmarks Vindmølleforening sammen med Vindmølleindustrien opfordret Miljøministeren til hurtigst muligt at orientere kommunerne om undersøgelsen og opfordre til at kommunerne fortsætter deres vindmølleplanlægning.

Henvendelse til miljøministeren om helbredsundersøgelse og kommunernes vindmølleplanlægning

4.7.13

 

Læs mere

Henvendelse til miljøministeren om helbredsundersøgelse og kommunernes vindmølleplanlægning

     

Mere om støj

Læs mere om støj fra vindmøller

 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft