Slut med moms for husstandsmøller

SKAT har i et såkaldt styresignal bebudet, at ejere af husstandsmøller ikke længere kan lade sig momsregistrere, hvis salgs af overskudsstrøm fra møllen alene er grundlaget for moms-registreringen. Ændringen betyder, at eksisterende husstandsmøller indenfor seks måneder skal lade sig af-registrere. Den indebærer også, at mølleejeren i givet fald skal tilbagebetale moms.

Skatterådet har tidligere fastslået, at ejere af husstandsmøller frivilligt kunne lade sig momsregistrere, hvis der var tale om et nettosalg af overskudsstrøm fra møllen. Den holdning er i en række afgørelser ændret, så dette salg nu ”ikke kan anses for at være selvstændigt økonomisk virksomhed i henhold til momsloven”, hedder det.

Derfor skal husstandsmøller på op til 25 kW ligesom solcelleanlæg på op til 6 kW afmeldes momsmæssigt.
Samtidig skal ske en regulering af moms-forholdet, Det betyder, at en husstandsmølle, som f. eks. i 2012 er anskaffet for 240.000 kr. plus 60.000 kr. i moms, der er blevet refunderet mølleejeren, skal tilbagebetale 9/10 af momsbetaløbet, dvs. 54.000 kr., forklarer SKAT.
Eneste undtagelse er ejere af vindmøller, der er i besiddelse af et bindende svar fra Skatterådet om, at de kan momsregistreres for møllevirksomheden, men kun i den periode, svaret er bindende for skattemyndighederne. Det er ifølge økonomirådgiver i DV, Jørn Larsen, typisk fem år.

Praksisændring - Afmeldelse fra momsregistrering - husstandsvindmøller og solcelleanlæg - styresignal

6.2.13

 

Meddelelse fra SKAT

Praksisændring - Afmeldelse fra momsregistrering - husstandsvindmøller og solcelleanlæg - styresignal

Læs mere

Læs mere om hustandsmøller

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft