Lovforslag til ændring af VE-loven

Ændringsforslag, L  135, til VE-loven, blev i dag fremlagt i Folketinget.

Hovedpunkterne i revisionen af VE-loven består af

  • de nye rammer for prisudbud af 500 MW kystnære vindmøller,
  • det nye pristillæg til hustandsmøller samt
  • en række ændringer til værditabs- og køberetsordningerne.

Den vigtigste ændring i værditabsordningen er, at det fremover kun er selve beboelsesejendommen, som vurderes.

Køberetsordningen ændres på flere punkter, som bl.a. skal sikre en bedre oplysning om udbuddet, en forlængelse af udbudsperioden fra 4 til 8 uger og et loft over det antal andele der i første omgang kan erhverves.

Ændringsforslag, L  135, til VE-loven, fremlagt i Folketinget 6. februar.

6.2.13

 

Lovforslaget

Ændringsforslag, L  135, til VE-loven, fremlagt i Folketinget 6. februar.

Ændringerne kort fortalt, artikel i Naturlig Energi, marts 2013

Det mener vi

Se Danmarks Vindmølleforenings høringssvar til elementerne i lovforslaget

Læs mere

Se Energistyrelsens udbudsproces og foreløbig tidsplan for udbud af kystnære havmølleparker

Læs mere om husstandsmøller

Læs mere om værditabsordningen

Læs mere om køberetsordningen

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft