Også køberets-andele kan afskrives som erhverv

Der har været en del forvirring om skattereglerne i forbindelse med køb af vindmølleandele købt under køberetsordningen efter ændringen af ligningslovens § 8P med virkning fra 20. november 2012.

Det er set i tegningsmateriale, at andele købt under køberetsordningen er henvist til at benytte den simple skatteordning med et bundfradrag på 7.000 kr. (Skematisk regel).

Danmarks Vindmølleforening har stillet spørgsmålet til juridisk skatterådgiver Kirsten Cato Jensen, LandboNord, om oplysningerne i det nævnte tegningsmateriale er korrekt.

Kirsten Cato Jensen har gennemgået skattereglerne og konkluderer, at oplysningerne i det fremsendte tegningsmaterialet ikke er korrekt. Køb af andele i et I/S eller anden selskabskonstruktion betragtes som køb af en andel i en virksomhed. Dermed er der også mulighed for at benytte skattelovgivningens almindelige regler herunder virksomhedsordningen med de begrænsninger, der ligger i anpartsreglerne, hvis der er mere end 10 i møllelavet, der ønsker at benytte skattelovgivnings almindelige regler.

Kirsten Cato Jensens svar er, at køb af andele i et vindmøllelav som udgangspunkt er at betragte som køb af erhvervsmæssig virksomhed, og at man dermed som udgangspunkt har ret til, at benytte skattelovgivningens almindelige regler og eventuelt virksomhedsordningen.

Kirsten Cato Jensen tilføjer samtidig, at køberen af en husstandsmølle - hvis det er en person, som ikke i forvejen har en virksomhed - til trods for den gængse opfattelse efter lovændringen i november 2012, kan betragtes som ejer af en erhvervsmæssig virksomhed, hvis køb af møllen ikke sker med et privat formål som det primære.

Det er dog under forudsætning at virksomheden over en kortere periode kan præstere et overskud efter forrentning af den investerede kapital og driftsøkonomiske afskrivninger. Den situation vil vi faktisk kunne opleve med de nuværende afregningsregler for husstandsmøller.

Anvendelse af LL § 8 P ved investering i vindmølleanparter, notat, Kirsten Cato Jensen, december 2013

10.12.13

 

Læs notatet

Anvendelse af LL § 8 P ved investering i vindmølleanparter, notat, Kirsten Cato Jensen, december 2013

Se også

Læs mere om vindmøller og skat

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft