Vindindekset nedjusteres

Det kan med baggrund i produktionsdata for alle danske vindmøller konstateres, at der er en vis nedgang i produktion i tid i forhold til den vind, de er til rådighed.
Der er tale om ca. 0,6% pr.år. i gennemsnit.

Da vindindekset er beregnet, så møllemåneder med større udetider filtreres fra ved beregning af indeks, er den fejl, der er i indeks, dog kun 0,4% pr. år for perioden 2002-12.

Forringelserne i møllernes produktion kan tilskrives
følgende:

  • nedgang i rådighed, altså flere længere driftsstop med alderen

  • terrænetændrer sig, dvs. træer vokser og der bygges. Det giver større ruhed og lægiver reduktion

  • gradvis forringelse af vindmøllerne (overflader på vinger, krøjefejl, flere”småfejl” i tid mv.)

Ud over den konstaterede 0,4% forringelse pr. år i perioden 2002-12, der indbygges som en lineær ændring for denne periode, vil vi ved samme lejlighed tilpasse indeksniveauet ud fra modeldata. Her synes seneste 20 års Merra-data at være det mest fornuftige at anvende.

Det kan naturligvis altid diskuteres, hvor langt tilbage i tid, man skal gå ved fastlæggelse af forventet langtidsniveau. Hvis man går 30 år tilbage, vil man få to høje og én lav 10-års periode. Går man kun 20 år tilbage, får man én høj og én lav. Forskellen på, om man går 20 eller 30 år tilbage i tiden, giver ca. 2% på indeksniveauet.

Reguleringen er en ændring i tid. Ser man udelukkende på 2012, er der tale om en nedregulering på ca. 6 %, ser man på 2002 er det 2 %. Som gennemsnit for 2002-12 er nedreguleringen omkring 4 %.

Ændringerne af vindindekset - og baggrunden herfor - har Per Nielsen, EMD, nøje beskrevet i en artikel i Naturlig Energi, november 2013

Artikel om justering af vindindekset, Per Nielsen, EMD

23.10.13

 

Læs mere

Artikel om justering af vindindekset

Læs mere om vindindekset

Se vindindekset for de enkelte måneder

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft