Nye afregningsregler for husstandsmøller på vej

250 øre/kWh de første 20 år - og derefter markedsprisen - for solgt el fra husstandsmøller op til 25 kW kapacitet og en nettoafregning på timebasis som for solceller. Det synes at blive hovedindholdet i et nyt forslag som Energi- og Klimaministeren vil fremlægge i begyndelsen af februar måned.

De politiske partier bag energiforliget er enige om at indføre nye og forbedrede afregningspriser for husstandsvindmøller. I forbindelse med solcelleloven blev de hidtidige afskrivningsregler afskaffet for husstandsmøller sammen med nettoafregningen på årsbasis. For at fastholde økonomien i husstandsmølleudbygningen er forligspartierne således blevet enige om til gengæld at forhøje afregningsprisen.

Vi hilser meddelelsen om de nye regler velkommen, siger direktør Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening. Det er glædeligt, at vi nu kan lægge forvirringen fra solcelleloven bag os. Vindmølleforeningen har sammen med husstandsmøllebranchen presset på for at fastholde muligheden for udbygning med husstandsmøller, forklarer Asbjørn Bjerre. I landområder med gode vindforhold og særligt de steder hvor der ikke findes rørbunden energi, er vedvarende energi fra husstandsvindmøller et oplagt alternativ. Det ser ud til at de nye regler kan understøtte denne udbygning.

Enighed om forhøjet støtte til husstandsvindmøller, pressemeddelese fra klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

24.1.13

 

Læs mere

Læs mere om opstillingsregler, økonomi, læs artikler og find links til producenter af mini- og husstandsmøller

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft