Ny undersøgelse:
Danskerne fortsat positive overfor vindkraft

Megafon har for Naturstyrelsen gennemført en stor undersøgelse, hvor formålet var at afdække et repræsentativt udsnit af den danske befolknings holdning til vindkraft i Danmark.

Undersøgelse bekræfter, at danskerne fortsat er meget positive over for vindkraft.

Metodisk hviler undersøgelsen på 1.014 anonyme interviews af voksne personer over 18 år. For at sikre en højere grad af repræsentativitet er interviews gennemført både fra internettet (807) og som telefoninterviews (207).

  • 86 % markerer, at Danmark bør satse på at udbygge med vindenergi (den højest prioriterede energiform af alle bortset fra solenergi, der får tilslutning fra 87 %)

  • 73 % markerer, at vindkraft bør stå for 50-100 % af elforsyningen
  • 73 % markerer, at Folketinget bør sætte klare mål for vindenergiens samlede andel af energiforbruget

  • 73 % markerer, at Folketinget bør støtte udbygningen med vindkraft, så Danmark fortsat er foregangsland

  • 76 % markerer, at kommunen bør arbejde aktivt for at finde flere vindmøllepladser

  • 68 % markerer, at kommunen bør arbejde aktivt for at finde flere pladser til vindmøller i respondentens eget nærområde

  • 53 % markerer, at de enten ikke kender eller har hørt om kommunens vindmølleplanlægning
  • 20 % opfatter kommunens vindmølleplanlægning som tilfredsstillende

Undersøgelse af danskernes holdning til vindmøller, Megafon for Naturstyrelsen, december 2012

24.4.13

 

Læs undersøgelsen

Undersøgelse af danskernes holdning til vindmøller, Megafon for Naturstyrelsen, december 2012

Læs også

Se tidligere holdningsundersøgelser i faktablad M6 "Det mener danskerne om vindkraft"

Naturstyrelsens side om vindmølleplanlægning

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft