Vurderinger af grundlag for evt. retssager vedr. V47-møller

Som omtalt i flere artikler i Naturlig Energi har Danmarks Vindmølleforening fulgt problemerne med 660 kW møllerne fra Vestas meget nøje. I NE august redegjorde vi for, at de juridiske vurderinger mht. at gøre Vestas ansvarlig desværre var ganske klare og entydige.
Samtidig meddelte vi, at da der nu er en advokat, der er uenig med de andre, giver det anledning til, at foreningen kulegraver de juridiske aspekter endnu engang og vurderer på realistiske handlemuliger.

Vi har derfor gennem foreningens advokater, Thomas Bøgild-Jakobsen og Elvir Mesanovic, Advokatkompagniet, indhentet en vurdering fra landets førende juridiske ekspert på det relevante område, professor Bo von Eyben, Københavns Universitet.

Som læsere af Naturlig Energi vil vide havde advokatfirmaet HjulmandKaptain inviteret til informationsmøde i Hjørring d. 14. nov.. Annonceringen havde den lovende overskrift ”Erstatning til ejere af vindmøller. Er du ejer af V47 vindmølle? Har du måttet udskifte vingerne eller betale for ekstraordinære scanninger? Så kan vi hjælpe dig med at få refunderet flest mulige af dine omkostninger. Vi har ekspertisen og den fornødne indsigt.”

Der lød interessant og lovende og jeg tilmeldte mig naturligvis mødet for på medlemmernes vegne at være godt orienteret. Det blev dog ikke til en tur til Hjørring. Advokatfirmaet skrev til mig, at man ikke ønskede, jeg deltog i mødet. ”Dette er begrundet i, at vi ønsker et fortroligt og uformelt forum, hvor vi får lejlighed til drøfte også mere taktiske overvejelser med de vindmølleejere, der måtte have interesse i et sagsanlæg”.

Det blev så ikke til et førstehåndsindtryk fra informationsmødet, men det fremgår af referat som HjulmandKaptain har udsendt, at man er klar til at anlægge sag, og at møllejere, der ønsker at deltage, straks skal tage kontakt til firmaet. Se også Torgny Møllers referat fra mødet i NE dececember.

Skal man så som ejer af en V 47 meddele advokatfirmaet HjulmandKaptain, at man ønsker at deltage i den annoncerede retssag? Hvor store muligheder er der for at vinde sagen? Hvilke omkostninger kan man se frem til, hvis sagen tabes?

Det vil være useriøs rådgivning fra vindmølleforeningen, hvis vi vælger den nemme løsning og siger: prøv bare! Tabes sagen, er det mølleejeren, der står med regningen.

For at give det enkelte medlem det bedst mulige beslutningsgrundlag har vi derfor samlet tre relevante tekster, der er sendt til de V 47 ejere, der har oplyst mailadresser.

Det drejer sig om hhv. en redegørelse for lovgivningen om forældelse og en redegørelse for mulige omkostninger ved at anlægge og gennemføre en retssag. Begge ved advokat Thomas Bøgild-Jakobsen, Advokatkompagniet. Desuden ovenfor omtalte redegørelse for forældelsesfrister v. professor Bo von Eyben, Københavns Universitet.

Den enkelte mølleejer har nu det bedst mulige vurderingsgrundlag, når vedkommende tager stilling til muligheder og risiko ved at indgå i en retssag.

Er der spørgsmål i øvrigt er medlemmer velkomne til at ringe til advokat Thomas Bøgild-Jakobsen på tlf. 8612 4400 og undertegnede på tlf. 4032 1978.

Asbjørn Bjerre
direktør, Danmarks Vindmølleforening

27.11.13

 

Læs mere

Lovgivningen om forældelse

Spørgsmål om forældelsesfrister

Redegørelse for omkostninger ved at anlægge og gennemføre en byretssag vedrørende mangler/driftstab 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft