Meget få vindmølleklager

En ny optælling i alle landets kommuner viser, at der kun er ganske få klager over de ca. 4500 landbaserede vindmøller i Danmark.

Optællingen er foretaget via informationsprojektet VidenOmVind og afslører, at der i 4 ud af 5 kommuner med vindmøller kun er indløbet én eller slet ingen klager over vindmøllerne i løbet af 2011 og 2012. Over halvdelen af alle klager hidrører fra to bestemte vindmølleprojekter, hvor en meget snæver kreds af personer står bag hoveparten af klagerne.

”Undersøgelsen viser, at den hidsige debat og skræmmekampagne, som nogle kommuner har været udsat for de seneste år, slet ikke afspejler det realistiske og positive naboskab til vindmøller hos langt de fleste danskere, vurderer Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening. Undersøgelsen bør vække til eftertanke hos en række politikere og beslutningstagere.”

Hvordan lever danskerne med vindmøller på land?
En undersøgelse over antallet af klager over nettillsluttede vindmøller i 2011 og 2012. VidenomVind, september 2013

Tre husstande dominerer vindmølleklager i
Danmark
, pressemeddelelse af Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening

30.9.13

 

Læs undersøgelsen

Hvordan lever danskerne med vindmøller på land? En undersøgelse over antallet af klager over nettillsluttede vindmøller i 2011 og 2012

Undersøgelsen er udført af VidenOmVind i september 2013. Alle kommuner med vindmøller er blevet spurgt. Alle
kommuner med undtagelse af Syddjurs har deltaget.

     

Læs mere

Læs mere om naboskab til vindmøller

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft