Den 6. april 2013:
Velkommen til årsmøde

Leder i Naturlig Energi, marts 2013

Årsmødet er naturligvis et højdepunkt i Danmarks Vindmølleforenings arbejde.
Det er det af formelle grunde. Det er her, generalforsamlingen holdes, og det er derfor her, foreningens mere end 36.000 medlemmer har den ultimative mulighed for at få direkte indflydelse på beslutninger om foreningens arbejde det kommende år. Og det er her, man kan stille op til valg til bestyrelsen, hvis man vil helt tæt på det daglige arbejde i foreningen.
Men årsmødet er også årets centrale begivenhed for medlemmerne af flere andre grunde. Først og fremmest er det her, de mange aktive i foreningens arbejde møder hinanden.

Det er bl.a. på firmastandene, man får en god snak med hinanden og med firmaerne. Firmastandene i messeområdet er bemandede fra 9.00 til 13.00. Det er her firmaer med interesser i vindmøllebranchen præsenterer ydelser og produkter. Årsmødet er en god anledning for virksomhederne til at møde deres centrale kundegruppe. Og for de mange mølleejere og andre vindkraftinteresserede deltagere i årsmødet er det her, de kan se nye produkter eller få en aktuel aftale med f. eks. deres servicefirma, forsikrings- eller elhandelsselskab.

Antallet af firmastande/træfpunkter har været stærkt voksende, siden vi introducerede muligheden for få år siden. Sidste år deltog 56 firmaer. Når dette blad udkommer, er der stadig åbent for tilmeldinger, og vi ved derfor endnu ikke, hvor mange vi bliver i år.

I løbet af formiddagen er der mulighed for at kigge ind til korte erfa-møder for vindmølleejere. Tidligere har erfa-møderne bredt sig over det meste af formiddagen på årsmøderne, men de seneste år har behovet for erfaringsudveksling været voksende, og vi tilrettelægger derfor nu en særlig erfa- og informationsdag for mølleejere i september. Det afgrænsede møde lørdag formiddag fungerer derfor nu som stedet, hvor spørgsmål stilles, og problemfelter beskrives, så erfadagen i september kan få det helt rigtige aktuelle program.

Hvis man som køber af en ny mølle, hvad enten det er hele møllen eller andele i en mølle, havde troet, at nu kunne man læne sig tilbage i sofaen og vente på den månedlige opgørelse fra banken, bliver man altid meget hurtigt meget klogere. Der er masser af spørgsmål at tage stilling til hele tiden. Det er erfaringen, at også ejerne af de helt nye møller har behov for erfaringsudveksling og for at diskutere beslutninger med andre mølleejere. Uanset hvilken type af forsikring eller ”totalgaranti”, de har købt med møllen. Som noget nyt tilrettelægges erfamøderne derfor nu sådan, at ejere af nye møller en del af tiden kan møde andre ejere af nye møller.

Der er tradition for, at årsmødetalen holdes af en af de for vindkraften centrale ministre eller folketingsmedlemmer.

I år har vi inviteret en person, der gennem mange år med stor dygtighed har kunnet gå foran og vise, hvordan omlægning til vedvarende energi kan ske med stor folkelig opbakning. Søren Hermansen er kendt af mange som leder af Energiakademiet på Samsø og en central drivkraft for omlægningen til en bæredygtig udvikling.

Men også ude i den store verden bruges erfaringerne.
Den japanske regering har haft bud efter Søren Hermansen som konsulent i forbindelse med den store omlægning efter atomkraftkatastrofen. Og Time Magazine har udnævnt ham til ”Time hero of the Environment”. Hvad er det Søren ved og kan mere end mange andre? Det kan opleves ved årsmødet.

Årsmødet 2013 holdes på intet mindre end et historisk spændende tidspunkt og i et særligt spændingsfelt.
Foruden de nye havmøller er der siden 2008 opstillet mere end 250 nye store vindmøller på land, som årligt forsyner mere end 400.000 husstande i Danmark med grøn strøm. Den politiske energiaftale med faste mål for udbygningen frem til 2020 danner rammen for det videre arbejde, og kommuneplanlægningen og mange nye projekter er godt i gang. I modsætning hertil står den intense avisdebat og en helt hysterisk nabokampagne, der giver kommunernes politikere vanskeligheder.

På vindmølleforeningens årsmøde udveksles erfaringer mellem folk, der virkelig har solid viden at udveksle.
Vindmøller er ikke kun noget, de har set på afstand, og vindenergiens fordele og ulemper er ikke bare noget, de har hørt om. Det er et interessant tankeeksperiment at overveje, hvilken betydning det ville have for den offentlige debat om vindkraft i Danmark, hvis alle de skråsikre og/eller frygtsomme meningsdannere kunne være til stede og høre om erfaringerne fra den virkelige verden.

Vi ses i Vingsted lørdag den 6. april!

27.2.13

 

Læs også

Årsmøde 2013

Bestyrelsens beretning for 2012

Danmarks Vindmølleforenings erfa-grupper

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft