Statistik over værditabserstatningerne

Man skal i gennemsnit bo nærmere end 800 meter fra en ny vindmølle for at kunne få en værditabserstatning og det gennemsnitlige erstatningsbeløb ligger på lidt over 100.000 kr. 
Det viser en gennemgang af mere end 700 værditabsafgørelser fra Taksationsmyndighedens behandling af 68 vindmølleprojekter.

Vindmølleforeningen har siden værditabsordningens start i 2009 nøje fulgt med i de afgørelser om værditab, som Taksationsmyndigheden løbende offentliggør på sin hjemmeside. Statistikken dækker over store forskelle i erstatninger og afstande, så gennemsnitstallene skal fortolkes forsigtigt.

De typiske erstatningsbeløb ligger omkring 100.000 kr., men spredningen rækker så langt som til en topscorer med et erstatningsbeløb på over 1 mio. kr. Ligeledes er der stor spredning i afstandene til møllen. Den gennemsnitlige afstand, når og hvis Taksationsmyndigheden tilkender en erstatning ligger på ca. 800 meter til nærmeste mølle, men i enkelte tilfælde er der givet erstatninger til ejendomme med så lange afstande som over 1200 meter til møllen.  I sidstnævnte tilfælde kan der ofte være tale om særlige ejendomme, måske liebhaverejendomme, med en udsigt direkte til de nye møller. 

Det generelle billede er således, at jo længere afstanden er til møllen, jo mindre chance er der for en erstatning og normalt ligger erstatningsbeløbene ikke højere end 100-200.000 kr., hvilket i langt de fleste tilfælde heller ikke vil overstige 10-15 % af den pågældende ejendomsværdi.  I alt er der siden ordningens start for mere end 5 år siden pådømt et samlet erstatningsbeløb på i alt ca. 68 mio. kr. med Østerild og Turebylille ved Faxe som topscorere med henholdsvis 7,4 og 6,5 mio. kr.

Siden de første afgørelser fra 2009/10 er Taksationsmyndighedens afgørelser blevet længere og mere fyldige i beskrivelsen af den enkelte ejendom og i begrundelsen for afgørelsen. Men det er stadig umuligt præcist at aflæse hvorfor og hvornår der tilkendes en erstatning.  Visuelle effekter, støj og skyggekast, synes - i nævnte rækkefølge - at være de faktorer, der kan udløse et værditab. Men de offentliggjorte afgørelser siger ikke noget om hvilke præcise kriterier der ligger til grund for afgørelserne og eller noget om hvornår og hvorfor den ene eller anden ejendom tilkendes fx 50.000 kr. mere eller mindre.  Udformningen af afgørelserne er tillige forskellige afhængigt af hvilke taksationsformænd og ejendomsmæglere, der har deltaget. 

Måske kan det ikke være anderledes, når nu VE-loven ikke har forklaret andet end at det eventuelle værditab på en ejendom skal afgøres af ”en individuel vurdering”.  Den manglende gennemskuelighed i disse myndighedsafgørelser tyder på, at hensynet til retssikkerhed ikke har spillet en afgørende rolle for politikerne ved lovens tilblivelse.
 
I forhold til tidligere opgørelser af værditabsafgørelserne, så synes antallet af afslag at være faldet. Tidligere var vi kunne iagttage en afslagsprocent på omkring 50, men nu er afslagsprocenten nede på 36. Det kan skyldes statistiske tilfældigheder eller at naboerne er blevet mere omhyggelige i deres begrundelser for erstatningen.  Eller måske har taksationsmyndigheden ændret praksis?

Det er også interessant, at antallet af relativt høje erstatningsbeløb og erstatninger ved relativt lange afstande tillige er steget i de allerseneste år. Igen kan det skyldes tilfældigheder. De enkelte vindmølleprojekter er vitterligt forskellige på grund forskellige lokale forhold omkring geografi, landskab og infrastruktur og måske har der bare været flere særlig udsatte områder under myndighedsbehandling på det seneste.  Men om dette er hele forklaringen er heller ikke gennemskueligt i dette tilfælde.

Værditabsafgørelserne kan således afdække noget af billedet, men ikke det hele. Kriterier og metoderne til den konkrete værditabsudmåling er fortsat ikke tilgængelige.   

Antal afgørelsen omfattet af statistikken

 

724 stk.

Antal projekter omfattet af statistikken

 

68 stk.

heraf tilkendt erstatning

 

462 stk.

Afslags-procent

 

36 %

Gennemsnitlig værditabsbeløb

 

    113.009 kr.

Gennemsnitlig afstand til mølle,
hvis værditab

 

795,8 m

Antal værditabsbeløb

   

- over 200.000 kr.

54 stk.

12 %

- over 10 % af ejendomsværdi

78 stk.

17 %

- med afstande over 1000 m

66 stk.

14 %

Opgørelsen omfatter værditabsafgørelser i almindelige projekter, dvs. at forsøgsområderne Østerild og Kappel er udeladt sammen med særlige erstatninger til nabovindmøller og lign. Desuden mangler der data om afstande og ejendomsværdier i fem projekter og disse er således ikke medregnet, men disse projekter vurderes dog ikke at adskille sig væsentlig fra andre almindelige produktionsmølle-projekter. 

1.10.14

 

Læs mere

Taksationsmyndigheden

Mere om værditabsordningen

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft