FNs klimarapport: De fossile brændsler skal forblive i jorden

FNs klimapanel er i fuld gang med den femte runde af afrapporteringer om klima og klimapolitik. Klimapanelets femte hovedrapport afsluttes i København i oktober 2014 og forud er udgivet tre omfattende videnskabelige delrapporter fra tre internationale arbejdsgrupper.

I september 2013 kom rapporten fra arbejdsgruppe nr. 1 om de naturvidenskabelige aspekter med en påpegning af de klare og menneskeskabte påvirkninger af klimaet. Rapporten fra arbejdsgruppe 2 i marts 2014 beskrev effekter og tilpasning til klimaændringer. Her var konklusionen, at alvorlige klimaændringer og omfattende ødelæggelser af økosystemer uundgåeligt vil følge af en fortsat udledning af drivhusgasser.

Den tredje delrapport fra april 2014 beskæftiger sig med hvordan klimaændringer kan modvirkes. De globale udledninger af drivhusgasser steg hurtigere i tidsrummet fra 2000 til 2010 end i de tre forudgående årtier og med en fortsat stigning er der udsigt til voldsomme klimaændringer. Rapporten konkluderer, at målet om at holde den globale opvarmning indenfor 2 grader-målsætningen stadig kan nås, men at det kræver en hurtig og meget omfattende omlægning af teknologier og infrastruktur.Vedvarende energi og energieffektiviseringer spiller en hovedrolle.

Det er en vigtig opgave at afkoble udledningen af drivhusgasser fra befolkningsvækst og økonomisk vækst. På længere sigt forventes økonomiske vækstprocenter på årligt mellem 1,6 og 3 procent og omkostningen til en ambitiøs klimaindsats vurderes kun at koste 0,6 promille af denne økonomiske vækst. I dette tal er de økonomiske gevinster fra en ambitiøs klimaindsats ikke medregnet.

Chefen for FNs klimasekretariat Christiana Figueres har ved flere lejligheder forklaret, at minimum tre fjerdedel af kul- olie- og gasreserverne er nødsaget til at blive i jorden, hvis man der skal være en chance for at undgå de store klimaforandringer.

FNs klimapanel – forkortet IPCC – blev etableret i 1988 i et samarbejde mellem FNs miljøprogram og den internationale meteorologiske organisation, som et international forum for vurdering af klimaeffekter.

Læs mere på IPCCs hjemmeside

6.5.14

 

Læs mere

IPCCs hjemmeside

Mere om klima og vindkraft

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft