Bred, national aftale om klimalov og klimamål

Det er rigtigt godt, at der nu er flertal i Folketinget for vedtagelsen af en egentlig klimalov, siger Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening.

"Vindkraftudbygning er et af de billigste virkemidler for at nå klimamål. Den store energiaftale i 2012 lagde med beslutninger om vindmølleudbygning en samfundsøkonomisk klog og billig bund for en bæredygtig energiforsyning, men nu kommer den nødvendige opfølgning, hvor også transport, opvarmning og landbrug inddrages, således at en sammenhængende og langsigtet energi- og miljøpolitik kan besluttes.

Mange vanskelige spørgsmål skal håndteres. Vi hilser derfor også velkommen, at der i forbindelse med den kommende klimalov nedsættes et klimaråd, som skal rådgive regeringen og være med til at skabe oplysning om, hvordan den grønne omstilling skal ske, så borgere og virksomheder kan deltage og bidrage aktivt.

Tillykke til den nye klima- og energiminister."

Pressemeddelelse, aftaler og faktaark, klima-, energi- og bygningsministeriet

7.2.14

 

Læs mere

Pressemeddelelse, aftaler og faktaark, klima-, energi- og bygningsministeriet

     
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft