Australsk Sundhedsstyrelse: Vindmøller skader ikke sundheden

Der er ingen pålidelig eller sammenhængende bevisførelse for, at vindmøller direkte har en negativ påvirkning af menneskers sundhed. Det er konklusionen af en netop offentliggjort, stor australsk afsøgning af eventuelle problemer: Evidence on Wind Farms and Human Health

National Health and Medical Research Council (NHMRC) er den australske pendant til Sundhedsstyrelsen.

Organisationen har foranstaltet en uafhængig gennemgang af al den eksisterende litteratur, der omhandler problemstillinger om ”vindmøller og sundhedsrelaterede følgevirkninger”.
Formålet har været at afklare, hvad der med videnskabelig dokumentation kan konkluderes omkring vindmøllers potentielle påvirkning af menneskers sundhed.

Opgaven er gennemført af Adelaide Health Technology Assessment under ledelse af en uafhængig styregruppe og efter internationalt anerkendte metoder.
I alt blev identificeret 2850 artikler/dokumenter med en eller anden form for relevans + derudover 506 af NHMRC’s egne publikationer.

Efter en indledende oversigtlig screening var der 161 artikler, der blev læst i detaljer. På baggrund heraf var der blot 11 artikler tilbage, som ud fra relevans og videnskabelig metode blev vurderet til at kunne danne baggrund for en videnskabelig udredning.

Systematic review of the human health effects of wind
farms, The University af Adelaide for Australian Government, National Health and Medical Research Council, december 2013

NHMRC Draft Information Paper: Evidence on Wind Farms and Human Health

Pressemeddelelse fra Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening, marts 2014

11.3.14

 

Flere oplysninger

Systematic review of the human health effects of wind
farms, The University af Adelaide for Australian Government, National Health and Medical Research Council, december 2013

NHMRC Draft Information Paper: Evidence on Wind Farms and Human Health

Pressemeddelelse fra Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening, marts 2014

Læs mere

Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter, rapport af Delta for Sundhedsstyrelsen, marts 2011

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft