Undersøgelse finder ingen sammenhæng mellem møllestøj og helbred

En ny undersøgelse fra det canadiske sundhedsministerium påviser, at der ikke er sammenhæng mellem vindmøllestøj og dårligere helbred hos mennesker.

Undersøgelsen er den mest omfattende af sin art til dato og kommer samtidig med, at Kræftens Bekæmpelse, på vegne af den danske regering, laver en omfattende registerundersøgelse med et lignende formål.

Undersøgelsen ”Wind Turbine Noise and Health Study” er gennemført af Health Canada i samarbejde med Statistics Canada i de to canadiske provinser Ontario og Prince Edward Island. De foreløbige resultater af undersøgelsen er offentliggjort i november 2014. Efterfølgende er der en offentlig høringsproces og peer-review procedure.

1.238 naboer har deltaget

Undersøgelsen omfatter naboer til 399 vindmøller i 18 vindmølleparker. 1.238 ud af 1.570 mulige husstande, beliggende i en afstand af ca. 500 m op til 10 km, har medvirket – svarende til en gennemførselsprocent på 78,9. Alle husstande inden for 600 m er forsøgt kontaktet, og derudover er et tilfældigt udvalg af de resterende husstande blevet kontaktet.

I hver af de medvirkende husstande er det en voksen person mellem 18 og 79 år, som har deltaget. Den høje gennemførelsesprocent gælder i begge provinser og både for husstande beliggende tæt på vindmøllerne og længere væk.

Spørgeskema og konkrete målinger

Tre forskellige komponenter har indgået i undersøgelsen:

  • Spørgeskema, hvor deltagerne er blevet bedt om at give en række forskellige helbredsrelaterede informationer vedrørende søvn, sygdomme, kroniske lidelser, stress og livskvalitet.

  • Objektive målinger af følgende stressindikatorer hos deltagerne: blodtryk, hvilepuls samt koncentrationen af kortisol i håret. Derudover måling af søvnmønsteret over adskillige dage.

  • Konkrete støjmålinger ved hver enkelt husstand som baggrund for at fastsætte det beregnede støjniveau. I alt er der anvendt mere end 4.000 timers støjmålinger.

Ingen sammenhæng mellem støj og helbred

Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem vindmøllestøj og:

  • Selvrapporterede og målbare informationer vedrørende søvnkvalitet

  • Målbare stressindikatorer som blodtryk, hvilepuls og koncentration af kortisol i håret

  • Selvrapporterede sygdomme og kroniske lidelser som svimmelhed, tinnitus, migræne, hjertesygdomme, forhøjet blodtryk og diabetes

  • Selvrapporterede oplevelser af livskvalitet og sundhedstilstand.

Der er registreret en statistisk sammenhæng mellem stigende støjniveau fra vindmøller og oplevede gener. Eventuelle oplevede gener er ikke kun afhængig af lyden fra vindmøllen, men også af hvorvidt møllen rent faktisk kan ses.

Der er desuden signifikant lavere gene-virkning i de tilfælde, hvor naboen har en økonomisk interesse i vindmøllen.

Undersøgelse finder ingen sammenhæng mellem møllestøj og helbred
Pressemeddelelse fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

11.11.14

Læs mere

Undersøgelse finder ingen sammenhæng mellem møllestøj og helbred
Pressemeddelelse fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Læs mere om det canadiske sundhedsministeries helbreds undersøgelse

Læs mere om den kommende danske helbredsundersøgelse

Læs mere

Læs mere om naboskab til vindmøller

Læs mere om regler for støj fra vindmøller

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft