I 2020 vil vindkraften reducere import af fossile brændsler i EU for op mod 200 mia. kr.

Den lokale, vedvarende og gratis ressource – vinden – kan bruges af vindmøllerne. Mere vindkraft sparer samfundet for store omkostninger til import af fossile brændsler til de gamle teknologier.

Den europæiske vindkraftorganisation EWEA har netop fremlagt en analyse af, hvor store gevinster vindkraften kan bidrage med i form af sparede importomkostninger. I 2012 udgjorde tallet over 70 milliarder kroner på EU-niveau og gevinsten bliver større i takt med udbygningen med vindmøller.

Europa importerer fossile brændsler for 545 mia. euro om året

Europas forsyningssikkerhed og den kostbare afhængighed af importerede fossile brændsler er igen kommet i fokus med urolighederne i Ukraine. En stor del af EU's nuværende gasforsyning kommer fra Rusland. EU importerer også store mængder kul og olie.

Samlet importerer EU over halvdelen af sin energi i form af fossile brændsler – og ofte fra politisk ustabile områder.

Den samlede regning var i 2012 vokset til 545 milliarder euro svarende, til at hver EU-borger hver eneste dag året rundt betaler mere end 2 euro for importen af fossile brændsler.

En omlægning af energisystemet til lokale rene energikilder kan mindske den kostbare afhængighed.

Vindkraften sparede Europa import for 9,6 mia. euro i 2012

EWEA har beregnet at vindkraften i EU i 2012 sparede de europæiske lande for import af fossile brændsler svarende til 9,6 milliarder euro.

Afhængigt af energiprisernes udvikling, og hvor hurtigt omstilling til renere teknologier vil ske, har EWEA beregnet at vindkraft i 2020 vil betyde sparede importomkostninger i EU på mellem 22 og 27 milliarder euro, svarende til mellem 164 og 200 milliarder kroner.

I Danmark har vindkraften især erstattet den kulbaserede elproduktion og dermed sparet import af brændsler. Vindkraft dækkede, jf. Energinet.dk, ca. 33 % af det danske elforbrug i 2013 mod kun 2 % i 1990. I samme periode faldt kulandelen i den danske el- og kraftvarmeproduktion fra 92 til 52 %. Den samlede import af kul kostede i 2013 Danmark over 2,5 milliarder kr., jf. Danmarks Statistik.

13.5.14

 

Læs mere

Avoiding fossil fuel costs with wind energy, EWEA, marts 2014

Læs mere om fossile brændsler og forsyningssikkerhed

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft