Nyt dansk lægestudie viser ingen direkte sammenhæng mellem vindmøllestøj og sygdomme

I begyndelsen af december offentliggjorde Mads Klokker og Jesper Hvass Schmidt, henholdsvis klinikchef på Rigshospitalet og speciallæge ved Odense Universitetshospital, resultatet af et omfattende og opdateret studie af videnskabelig litteratur om den potentielle sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsrelaterede følgevirkninger. De to læger arbejder ved både øre-næse-halskirurgiske og audiologiske klinikker på de to hospitaler i København og Odense. 

Konklusionen er, at der ikke findes statistisk signifikant dokumentation, som skulle indikere en sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsrelaterede følgevirkninger som tinnitus, høretab, svimmelhed og hovedpine. Derimod kan der for nogle mennesker konstateres en vis sammenhæng mellem graden af vindmøllestøj og oplevede genevirkninger.  

Det danske studie når dermed til samme hovedresultat som lignende analyser udført fornyligt af forskere ved henholdsvis universitetet i Adelaide i Australien og ved det amerikanske Massachusetts Institute of Technology.

Nogle mennesker tæt ved vindmøller kan opleve en vis gene eller en selvrapporteret søvnforstyrrelse, men i den eksisterende videnskabelige forskning kan der ikke findes dokumentation for direkte sammenhænge mellem vindmøllestøj og sygdomme.

Tidligere og lignende studier fra USA, Sverige og Danmark er nået til samme resultat. Dermed underbygges også resultatet fra den store canadiske undersøgelse publiceret i november i år. Her blev 1238 vindmøllenaboer udspurgt om eventuelle helbredseffekter og fik konkret også målt blodtryk, hvilepuls, stressindikatorer og søvnmønster.

Sammenholdt med konkrete støjmålinger ved de medvirkendes bopæl, konkluderede den canadiske undersøgelser, at der ikke kan dokumenteres nogen sammenhæng mellem graden af støjniveau og helbredsrelaterede følgevirkninger.

Formålet med det nye danske studie var at identificere og analyse al relevant videnskabelig litteratur. Ud fra mere end 1200 videnskabelige artikler og rapporter blev endeligt udvalgt 252 artikler og rapporter til en metodisk gennemgang.  Opdelt efter henholdsvis genevirkning, søvnforstyrrelser og psykologiske faktorer præsenterer de to danske læger i deres artikel, et overblik over de relevante undersøgelser.  

Det danske studie peger på, at over et skæringspunkt på 35 dB kan antallet af vindmøllenaboer, der kan opleve en eller anden form for gene, stige. Men studiet anfører også, at det ikke er klart hvorledes visuelle effekter, økonomiske forhold og forskellige psykologiske faktorer og holdninger til vindmøller eventuelt kan påvirke den oplevede gene.

Health Effects Related to Wind Turbine Noise Exposure: A Systematic Review, artikel af Jesper Hvass Schmidt og Mads Klokker, december 2014

16.12.14

Læs mere

Health Effects Related to Wind Turbine Noise Exposure: A Systematic Review, Jesper Hvass Schmidt og Mads Klokker, december 2014

Læs mere

Se øvrige undersøgelser af helbredseffekter af vindmøller

Læs mere om den kommende danske helbredsundersøgelse

Vindtræf 2014-præsentationer om temaet Støj og genevirkninger, fakta og myter

Læs mere om støj fra vindmøller

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft