Amerikanske MIT kan ikke påvise sygdom pga. vindmøller

Et nyt og omfattende litteraturstudie af videnskabelige rapporter og undersøgelser af vindmøller og helbredseffekter er fornyligt gennemført af eksperter ved det amerikanske Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Den amerikanske undersøgelse leder til den konklusion, at der ud fra eksisterende videnskabeligt materiale ikke kan påvises en direkte sammenhæng mellem støj fra vindmøller og negative helbredseffekter.

Det er den samme konklusion, andre tidligere undersøgelser fra sundhedsmyndigheder i Australien, Sverige og USA også er nået frem til. I Danmark har teknologivirksomheden Delta tidligere gennemført en lignende undersøgelse og for nyligt er to danske læger gennem et litteraturstudie som det amerikanske, nået til samme konklusion.

I MITs studie deltog eksperter i arbejds- og miljømedicin, folkesundhed, øresygdomme, akustik og psykologi. Studiet har gennemgået videnskabeligt – såkaldte peer-reviewed - materiale. Artiklen fra MIT indeholder, foruden en gennemgang af akustiske og medicinske forhold, en grundig præsentation af de hidtidige relevante undersøgelser og studier. Blandt disse er bl.a. de svenske og hollandske undersøgelser af genevirkninger fra vindmøllestøj, som den danske Miljøstyrelse bl.a. har lagt til grund for den danske støjlovgivning.

Konklusionerne fra MITs eksperthold kan sammenfattes således, at

  • Der kan ikke påvises en direkte sammenhæng mellem vindmøllestøj og eventuelle sygdomme eller skader.

  • Heller ikke lavfrekvent støj eller infralyd fra vindmøller kan videnskabeligt forbindes til negative helbredseffekter.

  • I varierende omfang rapporterer nogle vindmøllenaboer om genevirkninger fra vindmøllestøj. Det er uklart om og hvordan en sådan genevirkning kan være relateret til påvirkning af søvn og stress.

  • Geneoplevelsen er mindre, hvis vindmøllenaboen har økonomiske fordele af vindmøllen eller hvis møllen ikke er synlig, men geneoplevelsen kan også være påvirket af det pågældende konkrete landskab eller andre psykologiske forhold.

Wind Turbines and Health: A Critical Review of the Scientific Literature, Massachusetts Institute of Technology (MIT), november 2014

16.12.14

Læs mere

Wind Turbines and Health: A Critical Review of the Scientific Literature, Massachusetts Institute of Technology (MIT), november 2014

Læs mere

Se øvrige undersøgelser af helbredseffekter af vindmøller

Læs mere om den kommende danske helbredsundersøgelse

Vindtræf 2014-præsentationer om temaet Støj og genevirkninger, fakta og myter

Læs mere om støj fra vindmøller

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft