Tilfredshedsundersøgelse af servicefirmaer

Det har været et ønske fra flere medlemmer, at foreningen offentliggør en liste over servicefirmaer, hvor vi rangordner dem efter vores egen vurdering og de erfaringer, vi hører om fra medlemmerne.

Når en mølleejer vil skifte servicefirma, er det ikke unaturligt at henvende sig til foreningen for at få et godt råd. Men det er desværre næsten umuligt for os at opstille en helt retvisende færdig liste på grundlag af objektive kriterier og det er endnu vanskeligere at være sikker på en kvalitetsbedømmelse på hvert enkelt punkt. Det er næsten som med parforhold. Nogle kan lide den ene og andre den anden. Nogle kunder har gode erfaringer med deres servicefirma, andre har haft uheldige oplevelser.

Hvis vindmølleforeningen offentliggør en liste over servicefirmaerne i prioriteret rækkefølge er den eneste sikre virkning, at firmaer nederst på listen lukker og dem, der står øverst, får flere opgaver. Risikoen for generaliseringer og dermed alvorlige fejltagelser er stor. En absolut facitliste gældende for alle typer møller og opgaver kan ikke etableres.

På den anden side er det en rimelig forventning, at møllejernes forening kan rådgive. Det gør vi så godt vi kan i det konkrete tilfælde. Vi er til for medlemmerne og vi svarer naturligvis på alle de spørgsmål, vi får. Vi kan også indsamle og formidle medlemmernes generelle erfaringer. En generel tilfredshedsundersøgelse er en rimelig opgave for foreningen og den vil formentlig imødekomme en del af det formulerede behov.

Derfor gennemfører vi til nu en spørgeskemaundersøgelse.
Og her har vi brug for din hjælp! For at få et retvisende billede af tilfredsheden med servicemarkedet, er det vigtigt, at så mange som muligt besvarer spørgsmålene.

Undersøgelsen omfatter både fabrikanternes serviceafdelinger og uafhængige servicefirmaer.

  • Er der flere ejere af møllen, bedes der kun afgivet en besvarelse.

  • Hvis du har flere møller som serviceres af samme firma, kan besvarelsen omfatte alle møllerne, eller du kan lave en besvarelse for hver mølle eller mølletype.

  • Hvis du har skiftet servicefirma for nyligt (inden for det seneste år), må du gerne give én besvarelse for nuværende firma og én besvarelse for det tidligere firma.

For at sikre mod fejl og misbrug kan man ikke indberette anonymt. Besvarelserne vil dog selvfølgelig blive anonymiseret og dine personlige oplysninger behandlet fortroligt.

Undersøgelsen er hovedsageligt baseret på afkrydsning og tager kun få minutter.

Med et tilstrækkeligt antal besvarelser vil resultatet af undersøgelsen blive præsenteret på erfa-dagen i Vingsted den 26. september. Erfadagen har netop temaet ”Serviceaftaler/forsikring, service og vedligeholdelse”. Program og tilmelding her.

Blandt medlemmernes besvarelser trækkes der lod om 2 flasker vin og et standardmølleeftersyn udført af foreningens tekniske konsulenter.

Vi håber, du vil bidrage til undersøgelsen med dine erfaringer.
Spørgsmålene bedes besvaret senest den 1. september.

Du finder spørgeskemaet her.

Med venlig hilsen

Danmarks Vindmølleforenings
tekniske konsulenter

18.8.14

 

Spørgeskemaet

Spørgeskema om tilfredshed med servicefirmaer

 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft