Bedre indpasning af vindmøllestrøm

Landvind er den billigste teknologi til elproduktion - også når vindkraftens integrations- og balanceomkostninger medregnes. En øget integration af vindmøllestrømmen forbedrer både samfundsøkonomi og mølleejernes afregning.

Det var et af hovedresultaterne i en ny og omfattende analyse, som Danmarks Vindmølleforening sammen med Vindenergi Danmark har fået udarbejdet hos EA Energianalyse.

På baggrund af analysen anbefalede Danmarks Vindmølleforening, at indpasningen af den fluktuerende vindmøllestrøm prioriteres højere i energipolitikken. Flere varmepumper og forstærkede transmissionsforbindelser til udlandet vil øge værdien af vindkraften.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen har svaret positivt på Danmarks Vindmølleforenings henvendelse.

Klima-, energi- og bygningsministerens svar på Danmarks Vindmølleforenings henvendelse fra 18. november 2014

Danmarks Vindmølleforenings henvendelse til Klima- Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og Skatteminister Benny Engelbrecht af 4. november 2014

19.11.14

 

Læs mere

”Vindintegration i Danmark. Vindens værdi – og tiltag for sikre den”, Ea Energianalyse, november 2014

"Vindkraftens værdi", presssemeddelse fra Danmarks Vindmølleforening

Danmarks Vindmølleforenings henvendelse til Klima- Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og Skatteminister Benny Engelbrecht

Danmarks Vindmølleforenings henvendelse til Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg
og de energipolitiske ordførere

Se også

Præsentation af analysen på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 1. november 2014

Vindmøllers indpasning i elsystemet

Faktablad T3: Indpasning af vindkraft i el-systemet

Faktablad T7: Import og eksport af vindmøllestrøm

   
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft