Energistyrelsen: Minimale omkostninger ved 100 % vedvarende energi i 2050

En 100 procent omstilling til vedvarende energi med kendte teknologier og minimale meromkostninger er en reel mulighed i 2050.

Det er Energistyrelsen, der har gennemregnet fire fossilfrie og et fossilt scenarie for 2035 og 2050.

Beregningerne viser, at det er muligt at omstille Danmark til 100 procent vedvarende energi med de teknologier vi kender i dag. Det vil kun være lidt dyrere, når vi når frem til 2050, end hvis vi fortsætter med olie, kul og gas. Merprisen ligger hovedsageligt i transportsektoren.

De årlige omkostninger ved en total omlægning til vedvarende energi i 2050 beregnes til helt ned til 6 mia. kr. Det svarer til under 5 procent af de samlede energiomkostninger i Danmark.

Det svarer i følge Politiken til omkring 1.000 kroner per dansker per år i 2050. Et tal der ikke afskrækker DI Energi, hvis direktør Hans Peter Slente samme sted citeres for for at rose analysen og bemærke, at man til dem, der siger, at omstillingen er for dyr, nu kan sige, at prisen er næsten den samme.

Direktør i Danmarks Vindmølleforening Asbjørn Bjerre udtaler: "Ud over de åbenlyse fordele ved vindkraft, f.eks. forsyningssikkerhed og uafhængighed af import af brændsler, er vindmøller allerede i dag leveringsdygtig i billig, klimavenlig og forureningsfri strøm. Alle undersøgelser, og nu også denne, viser, at en omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi er både teknisk mulig og økonomisk overkommelig. Det er simpelthen for dyrt at lade være."

Energistyrelsens scenarieberegninger er et led i den række analyser og udredninger, der blev besluttet politisk i marts 2012. Målet er at sikre et tilstrækkeligt videngrundlag og understøtte de mest økonomiske og effektive løsninger i forbindelse med omstillingen af energiforsyningen til ren vedvarende energi.

Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050, Energistyrelsen, maj 2014

Energisystem uden fossile brændsler er teknisk muligt, pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 20. maj 2014

Helveg: Energiforliget viser vejen, pressemeddelelse fra klima-, energi- og bygningsministeriet, maj 2014

20.5.14

 

Læs mere

Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050, Energistyrelsen, maj 2014

Energisystem uden fossile brændsler er teknisk muligt, pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 20. maj 2014

Helveg: Energiforliget viser vejen, pressemeddelelse fra klima-, energi- og bygningsministeriet, maj 2014

     

Læs også

Læs mere om samfundsøkonomi, miljø og klima

 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft