EU-kommissionen foreslår 40 % CO2-reduktion inden 2030

EU-Kommissionen offentliggjorde den 22. januar sit 2030 klima- og energiforslag, som i marts skal behandles af de 28 stats- og regeringschefer.

Kommissionen foreslår som 2030-mål for EU 40% CO2-reduktion i forhold til 1990-udledningen og følger dermed EU-parlamentets forslag.  Det bør ifølge kommissionen være et bindende mål.

Når det gælder vedvarende energi, er målsætningen sat til 27% i 2030 og bindende på EU-niveau, men ikke for de enkelte lande. Også CO2-kvotesystemet foreslår EU-kommissionen justeret, så antallet af kvoter i fremtiden bliver begrænset. Forslag til bindende mål for energi-effektivisering har EU-kommissionen udskudt indtil videre.

”Det er glædeligt, at EU Kommissionen sætter nye mål for klimapolitikken efter 2020 og det er ligeledes positivt og nødvendigt med bindende mål for VE-udbygningen og en opstramning af kvotesystemet” siger Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening.
”Jeg kunne godt have tænkt mig nogle tydeligere og mere ambitiøse mål for VE-udbygningen, men det var åbenbart det politisk mulige lige pt. Under alle omstændigheder er dette et meget vigtigt signal – også til danske politikere og investorer – om at den grønne omstilling af energisektoren fortsætter, også efter 2020”          
Næste skridt bliver regeringsledernes møde den 20.-21. marts. Deres opgave bliver dels at beslutte om de vil følge kommissionens forslag, dels hvordan man kan håndhæve et bindende VE-mål, som ikke hindrer en række EU-lande med Polen i spidsen i at se stort på EU-målet og fortsætte sin egen udbygning af kulkraft. 

Efter regeringsledernes behandling af Kommissionens udspil til klima- og energipolitikken frem mod 2030 skal dette udmøntes i konkrete lovforslag fra Kommissionen, som efterfølgende vil skulle behandles efter almindelig lovgivningsprocedure af Ministerrådet og Europaparlamentet.

EU-kommissionens forslag til energi- og klimamål for 2030

23.0114

 

Læs mere

EU-kommissionens forslag til energi- og klimamål for 2030

Se de nationale aftaler og mål

Mere på hjemmesiden om energi og klima

     
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft