Delta punkterer myte om mere støj fra vindmøller over 6 og 8 m/s

Grænserne for vindmøllestøj er defineret for vindhastighederne 6 og 8 m/s – og med god grund. Det er netop omkring disse vindhastigheder, at vindmøller udsender mest støj. Det gælder for både vindmøller med standardindstilling og møller i støjreduceret drift.

Alligevel opstår der fra tid til anden forskellige udokumenterede og forkerte påstande i den danske vindmølledebat, herunder at vindmøller larmer mere udenfor støjgrænserne og at støjdæmpede vindmøller ikke overholder støjreglerne.

En undersøgelse af en lang række nye konkrete støjmålinger udført for Miljøstyrelsen april 2014 fastslår imidlertid og igen,

  • at støjen fra vindmøller stiger med vindhastigheden op til omkring 7 m/s, hvorefter støjen er konstant eller let faldende,  

  • at der ved let vind (4 og 5 m/s)  og kraftig vind (10 og 11 m/s) ikke er væsentlig forskel på støjudsendelsen fra vindmøller med standardindstilling og møller i støjreduceret drift, og

  • at støjudsendelse fra møller i støjreduceret drift (også kaldet støjreduceret mode) er væsentlig lavere end for møller med standardindstilling for vindhastighederne 6-9 m/s.  

Undersøgelsen bygger på støjmålinger fra mere end 50 nye store og typiske vindmøller i Danmark    

Teknisk notat: Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s, Delta for Miljøstyrelsen, 3. april 2014

24.4.14

 

Flere fakta

Faktablad P7 Støj fra vindmøller

Gældende støjregler. Beregning af afstand til naboer. Undersøgelse af lavfrekvent støj.

Læs mere

Mere om vindmøller og støj

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft