Nye afregningsregler på vej i Tyskland

Den tyske regering framsatte i april et meget omfattende og komplekst lovforslag med det formål af styre udbygning af vedvarende energ, sikre bedre indpasning af grøn energi og regulere afregningen.

Lovforslag vil have virkning fra den 23. januar 2014 og gælder for alle nye anlæg. Dog er der en overgangsordning, som betyder, at møller, der har opnået tilladelse til opstilling før den dato, og som er tilsluttet inden den 31. december 2014, fortsat vil være omfattet af de gamle EEG 2012-regler.

Afregningsvilkår for eksisterende møller er altså uændrede.

Udbygning af vedvarende energi

Ifølge den tyske regering er reformen af EEG nødvendig, hvis man skal opnå en andel af energiforsyningen fra grøn energi på 40-45% i 2025 og 55-60% i 2035. For at kunne nå denne målsætning skal der ske en årlig udbygning af vindenergi med netto 2,5 GW på land og med 6,5 GW på havet indtil 2020, hvorefter udbygningen skal øges med 15 GW inden 2030.

For at kunne opnå, at der årligt bliver installeret 2,5 GW på land vil der med virkning fra 2016 ske en regulering af afregningsprisen, som betyder at afregningen på 8,9 eurocent hvert kvartal f.g. 1. januar 2016 bliver nedsat med 0,4%. Som beregningsgrundlag bruges 12 måneder, der påbegyndes halvandet år tilbage. Dvs. at regulering af afregningsprisen pr. 1. januar 2016 sker på baggrund af installeret effekt for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015. Hvis udbygningen afviger fra intervallet 2,4-2,6 GW, vil der ske en tilpasning af afregningssatsen. Afregningssatsen skal gradueres i 200 MW-trin, hvor de første to trin tilpasses med 0,1 procentpoint og de efterfølgende 3 gange (trin) med 0,2 procentpoint.
Hvis der bliver opsat mere end 2,6 GW, vil afregningssatsen på 8,9 eurocent blive reguleret således:

  • Hvis øvre grænse overskrides med indtil 200 M: -0,5%
  • Hvis øvre grænse overskrides med mere end 200 MW: -0,6%
  • Hvis øvre grænse overskrides med mere end 400 MW: -0,8%
  • Hvis øvre grænse overskrides med mere end 600 MW: -1,0%
  • Hvis øvre grænse overskrides med mere end 800 MW: -1,2%

For at holde styr på, hvor meget effekt der installeres, oprettes et anlægskartotek, hvor alle eksisterende og nye møller skal registreres ( med sanktion om ikke at få EEG-afregning, hvis ikke registrering sker indenfor nærmere definerede tidsfrister).

Det nye lovforslag varsler også et paradigmeskifte, som senest skal finde sted i 2017. Som noget nyt skal mølleparker, der er godkendt efter 2016 til idriftsætelse efter 31. december 2018, udliciteres. Det er uvist, hvordan reglerne for udlicitering af vindmølleparker vil blive administreret, men man afventer erfaring med udlicitering for solcelleanlæg.

Indpasning

Med udbygningen har det også været regeringens ønske om bedre at kunne ”styre” indpasningen af vindmøllestrøm end i dag. Tidligere skulle netselskaberne betale fuld erstatning til mølleejeren, hvis nettet var overbelastet og derfor ikke kunne aftage elproduktionen. Det ændres i den nye EEG-lov til, at der ”kun” skal betales 95% i erstatning, medmindre tabet overstiger 1% af årsindtægten for den pågældende mølle. Her er lovteksten ikke entydig, da man på den ene side refererer til årsindtægten og på den anden side begynder erstatningspligten fra det tidspunkt, hvor 1% er overskredet.

Fremover er det alle mølleejeres eget ansvar at sælge deres el , som det allerede nu sker for ca. 80% af den samlede elproduktion fra vindmøller. Skulle det ikke være muligt ( f. eks. fordi man ikke finder en aftager) bliver mølleejeren straffet med en nedsættelse af afregningsprisen på 20 %.

Regulering af afregningen

For nye landmøller idriftsat inden 31. december 2015 vil man med den nye lov modtage en afregnings på 4,95 eurocent pr. kWh.

Denne pris vil være gældende i 20 kalenderår og hidtidige bonus til SDL, Repowering og Direct Vermarktung vil bortfalde.

Af lovforslaget fremgår det dog, at afregningen de første fem år vil være 8,9 eurocent/kWh. Og den høje afregningssats kan blive forlænget i yderligere 15 år, hvis møllens produktion er 80% eller mindre end referenceproduktionen. I nedennævnte tabel kan man aflæse hvad den gennemsnitlige strømpris vil være i en 20 årig periode ved en given procentdel af referenceproduktionen.


26.5.14

 

Læs mere

EEG-lovforslaget: Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)

Mere om ejerskab af vindmøller i udlandet

Danmarks Vindmølleforenings temadag om ejerskab af vindmøller i udlandet

 

     
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft