Nyt støjkatalog gør præcise og hurtige beregninger nemmere

Nyt katalog over støjdata fra eksisterende vindmøller kan lette arbejdet ved opførelse af nye møller i Danmark.

Når nye vindmøller opføres i Danmark, skal støjen fra de nærmeste allerede opførte vindmøller medregnes i den samlede støjbelastning. Desværre har datagrundlaget for den d el af de ældre  møller været mangelfuldt og tilfældigt.
I Danmark har der derfor længe eksisteret et behov for et samlet register over støjbelastningen fra eksisterende vindmøller.  

Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien lancerer derfor nu i samarbejde med Grontmij-Acoustica og EMD International A/S rapporten ”Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark”. I kataloget sammenfattes beregninger af støjdata for opførte vindmøller i Danmark. Støjkataloget er det første af sin art og opfylder kravene i henhold til Miljøstyrelsens vejledning for vindmøllestøj.

Lettere og mere præcist

I kataloget er data over støj fra eksisterende vindmøller samlet. Hermed kan kataloget bidrage til at gøre planlægningsarbejdet ved opførelsen af nye vindmøller hurtigere og resultatet mere præcist.

Til katalogets støjberegninger har Grontmij-Acoustica indsamlet og behandlet 340 målerapporter fra 89 forskellige mølletyper. Beregningerne baseres på gennemsnittet af det herigemmen tilgængelige støjdata fra de opførte vindmøller. I beregningerne tages der højde for den til tider store spredning på data fra møller, hvorfor et usikkerhedsbidrag er tillagt støjberegningerne. Kataloget udgør herved en veldokumenteret samling af kildestøjsdata og et repræsentativt data grundlag for videre beregninger.

”Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark”, rapport fra Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl., juni 2014

 

30.6.14

 

Læs mere

”Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark”, rapport fra Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl., juni 2014

Læs mere om støj fra vindmøller

Støj i hverdagen

Se en sammenligning af vindmøllestøj sammenlignet med støjniveauet fra andre støjkilder i din hverdag.

Se en sammenligning af vindmøllestøj sammenlignet med støjniveauet fra andre støjkilder i din hverdag.

Videoen "Støj i hverdagen"

 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft