Politiske beslutninger 2014
Ikke enten/eller men både/og

Leder i Naturlig Energi, januar 2014

Danmarks Vindmølleforening er foreningen for alle vindkraftinteresserede i Danmark. Foreningen arbejder for både små og store vindmøller, ejeren af enkelte andele i en vindmølle og vindmølleejere med mange møller.

I foreningen samles ejerne af de eksisterende møller med opstillere og initiativtagere til nye. Har så forskellige medlemsgrupper de samme interesser? Vi møder forundringen engang imellem. Men næsten kun fra folk, der ikke kender foreningens arbejde godt. Jo, der kan selvfølgelig være særinteresser i detaljen og lige her og nu. Men på den lange bane og i de store og afgørende spørgsmål er der absolut fælles interesser.

Det viser foreningens politiske arbejde, hvor vi ved dette årsskifte har to fokusområder af ubetinget stor betydning for alle medlemmer.

Det ene er effektiv indpasning af vindmøllestrøm: Rigtige og rettidige beslutninger. Det har stor betydning for afregningsprisen, som er det andet højt prioriterede politiske emne: Rigtige markedsrammer, stabilitet, det nødvendige rimelige niveau og en tilstrækkelig lang horisont.

I årets første udgave af Naturlig Energi har vi valgt at lade indpasning være et hovedtema side 12-17.

Vindmølleforeningens melding til Folketinget har været - og er - at der skal være samtidighed mellem beslutninger om udbygning og beslutninger om, hvad man så skal bruge den nye udbygning til. Det burde være indlysende, men virkeligheden er anderledes. Og det giver en vis nervøsitet hos mølleejere: Vil mere vindmøllestrøm betyde flere timer med lav afregning eller ligefrem negative elpriser? En betænkelighed også nye investorer må tage højde for.

Energiaftalen handler mere om udbygning end om indpasning. Det sidste har regering og folketing i høj grad overladt til Energinet.dk. Med lovgivning er det gjort til en hovedopgave for systemansvaret. Og det er ikke dumt; Energinet.dk er faktisk verdensmestre i indpasning.

I ingen andre lande har systemansvaret så mange års erfaring i indpasning af store mængder varierende produktion. Helt tilbage i Eltra-tiden havde man i det vestdanske område mange perioder med en meget stor andel vindmøllestrøm.

Energinet.dk har meldt ud, at de i al fald frem til 2020 har styr på forsyningssikkerheden også med den besluttede vindkraftudbygning. Der vil altid være strøm i kontakten.

Men hvad bliver afregningen for en kilowatttime, når det blæser både her og i nabolandene? Og hvad koster det at have anden kapacitet klar til de stille dage?

Forenklet stillet op, så er der to hovedvirkemidler til indpasning af store mængder vindmøllestrøm. Det ene er køb og salg af strøm på det internationale elmarked.

Det andet er en hensigtsmæssig regulering af det indenlandske forbrug. Den kan tilvejebringes med en rammelovgivning, der giver økonomiske incitamenter til at bruge vindmøllestrøm fornuftigt i Danmark.

Her er det vigtigt at forstå, at det ikke handler om et enten/eller. Der er helt klart brug for begge dele. Det er da også efterhånden generelt accepteret. De tre temaartikler giver en god oversigt. Forsyningssikkerhed og en effektiv udnyttelse af vindenergien skabes gennem fleksible virkemidler, er meldingen fra Energinet.dk. Og Paul-Frederik Bach giver et overblik over, hvad der i Danmark kan supplere sol og vind i 2020.

Men det kommer alt sammen ikke af sig selv. Regering og folketing må give opgaverne større opmærksomhed og nu tage beslutninger om den nødvendige ny rammelovgivning. Det kan passende ske i 2014, når energiaftaleanalyserne er klar, og afgifts- og tilskudsudvalget afslutter arbejdet.

Der er brug for hurtige beslutninger om en skatte- og afgiftspolitik, der fremmer omstillingen i stedet for at modarbejde den. Der er brug for ny rammelovgivning, der giver incitamenter til at bruge billig vindmøllestrøm til varmeproduktion og skaber grundlag for at kraftvarmeværkerne får en økonomisk interesse i at stå til rådighed med kapacitetsreserve, når vindkraften om nogle år fylder endnu mere i energibilledet.

Samtidig skal Energinet.dk have opbakning og ressourcer til snarest at få etableret stærkere udlandsforbindelser. Fra 2014 udvides det nordiske elmarked til et større nordvesteuropæisk. Det skal vi kunne udnytte fuldt ud med stærkere kabelforbindelser og internationale aftaler.

Åbne grænser styrker energiforsyningssikkerheden og stabiliserer markedsprisen. Begge dele er vigtigt for både elforbrugere og vindmølleejere. Vi skal bruge mest mulig af vindmøllestrømmen fornuftigt i Danmark. Vi har samtidig en klar interesse i at være forbundet til et stort åbent internationalt elmarked.

Danmarks Vindmølleforening opfordrer regering og folketing til i 2014 at tage langsigtede politiske beslutninger på begge områder. Godt nytår!

6.1.14

 

Læs også

Temaartikler om indpasning af vindmøllestrøm i Naturlig Energi, januar 2014

Mere på hjemmesiden om indpasning af vindmøllestrøm

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Medlemskab

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft