Den 29. marts 2014
Velkommen til årsmøde

Leder i Naturlig Energi, marts 2014

Danmarks Vindmølleforenings årsmøde holdes igen i år på Vingstedcentret ved Vejle. Vi mødes lørdag den 29. marts til generalforsamling, møde med et rekordstort antal firmaer i vindmøllebranchen, uddeling af årets vindmøllepris samt debat og erfaringsudveksling mellem mølleejere.

I år kan vi desuden byde velkommen til den nye energiminister.

Se hele det store program på midtersiderne i dette blad. Og husk tilmelding i god tid på www.dkvind.dk.

Årsmødet er det formelle forum med foreningens generalforsamling og samtidig det faste og hyggelige mødested for tekniske og politiske diskussioner foruden det uformelle møde med andre vindmøllefolk. På generalforsamlingen har du den ultimative mulighed for at få direkte indflydelse på beslutninger om foreningens arbejde det kommende år. Og det er her, man kan stille op til valg til bestyrelsen, hvis man vil helt tæt på det daglige arbejde i foreningen.

Samtidigt rummer årsmødedagen en lang række andre aktiviteter for vindmøllefolket. Messeområdet er åbent fra kl. 9.00 til 13.00 med foreløbig over 50 forskellige firmastande og træfpunkter tilmeldte. Når dette blad udkommer, er der stadig åbent for tilmeldinger. Vi ved derfor endnu ikke, hvor mange flere vi bliver i år.

Det er bl.a. på firmastandene, man får en god snak med hinanden og med firmaerne. Det er her, firmaer med interesser i vindmøllebranchen præsenterer ydelser og produkter. Årsmødet er en god anledning for virksomhederne til at møde deres centrale kundegruppe. Og for de mange mølleejere og andre vindkraftinteresserede deltagere i årsmødet er det her, de kan se nye produkter eller få en aktuel aftale med f. eks. deres servicefirma, forsikrings- eller elhandelsselskab.

Formiddagen byder også på de traditionelle erfa-møder for mølleejere. Gruppemøder med erfaringsudveksling er for alle medlemmer og er nu opdelt efter både mølletype og størrelse, så alle får mulighed for at deltage og udveksle erfaringer og gode råd, uanset om møllen er stor eller lille, ny eller gammel. Foreningens tekniske konsulenter vil være til stede. Aktuelle spørgsmål og problemer bliver opsamlet og indgår i tilrettelæggelsen af den store temadag for mølleejere i september.

Efter uddeling af foreningens vindmøllepris er der årsmødetale af den nye klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen. Det har hele tiden været planen, at energiministeren skulle på talerstolen. Undervejs er navnet skiftet fra Martin til Rasmus. Regeringsgrundlag og partifarve er uændret, men vi glæder os selvfølgelig til at høre nærmere om, hvilke energipolitiske valg den nye minister skal og vil træffe. Der er en lang stribe energipolitiske udfordringer forude.

Som en af de få energipolitikere har Rasmus Helveg Petersen tidligere udtalt sig relativt negativt om den omstridte og ulogiske værditabsordning. Er den skepsis båret med ind i ministerkontoret? Og kan der måske allerede nu løftes en flig af sløret for, hvordan fremtidens energiafgifter og pristillæg kommer til at se ud? Kredsen af politiske partier bag den energipolitiske aftale skal nemlig senere på året i gang med at drøfte fremtidens afgiftssystemer og pristillæg.

Skal vindmøllernes store samfundsøkonomiske værdi værdisættes? Hvordan omsættes vindmøllernes miljø-, sundheds- og forsyningsfordele til kontante økonomiske værdier? Hvordan bliver afregningen for vindmøllestrøm i fremtiden?

Et andet lige så vigtigt spørgsmål for både ejere af eksisterende møller og vindmøller på vej er det, der med et teknisk udtryk kaldes ”indpasning” af vindmøllernes produktion. Vi har behov for nye politiske beslutninger om markedsrammer, der sikrer, at mest muligt af vindmøllestrømmen bliver brugt fornuftigt i Danmark. El skal i fremtiden også indgå i varme- og transportplanlægningen.

Afregning og indpasning er aktuelt de to vigtigste emner for vindmølleforeningens politiske arbejde. Kom og vær med til at drøfte dem med den nye energiminister.

I 2013 nåede de danske vindmøller en rekorddækning på 33% af hele det danske elforbrug. I 2014 fortsætter vi arbejdet frem mod energiaftalens mål om en vinddækning på 50% i 2020. Mange nye vindmølleprojekter skal bidrage, men ikke mindst skal den nuværende bestand af eksisterende møller plejes og vedligeholdes. Der er stadig mange og grønne kilowatttimer at høste. Hvordan gør vi det bedst muligt?

Lad os drøfte det og meget andet i Vingsted.

Vel mødt d. 29. marts!

5.3.14

 

Læs også

Alt om årsmødet

Tilmelding til årsmødet

 

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Medlemskab

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft