Vindmølleplanlægning:
Brød og skuespil*

Leder i Naturlig Energi, juni 2014

I begyndelsen af maj udsendte miljøministeren publikationen ”Vindmøller - åbenhed, dialog og inddragelse”. Under overskriften ”Vindmølleplanlægning – det gør vi sammen!” ønskede ministeren med publikationen at ”hjælpe borgerne og kommunerne til at gøre (vindmølle-) planlægningen mere overskuelig og mindre fremmed”.

Offentliggørelsen affødte hånende artikler i dagbladet Jyllands-Posten. Under overskriften ”Giv middage til vindmøllenaboer” berettede avisen, at staten nu for alvor går i offensiven for at undgå de mange nabokonflikter i forbindelse med opstilling af vindmøller. Og midlet hertil skulle være at invitere naboerne til middag på det nærmeste gods med hvide duge, levende lys og blomsterdekorationer på bordene, måske en enkelt genstand samt festlege.

Landsforeningen ”Naboer til Kæmpevindmøller” var ikke sene til at gribe den oplagte chance for at skose Miljøministeriet og Naturstyrelsen. Formanden Tone F. Brix-Hansen udtalte: ”Det er en hån mod borgere og naboer og viser, at de ikke tager os seriøst.”
Danmarks Vindmølleforening har fulgt det projekt i Naturstyrelsen, som ligger til grund for den omtalte publikation. Og vi må sige, at pressedækningen desværre missede det egentlige formål med projektet, nemlig at forsøge at udvikle nye måder at udarbejde fysisk planlægning på. Metoder, der inddrager borgere og andre interessenter i planarbejdet i langt højere grad og mere givende, end de formelle offentligheds-perioder efter planloven normalt giver anledning til. Udgangspunktet for udviklingsarbejdet var ”tidligere og netværksdrevet involvering af alle parter”.

I de senere år er den offentlige debat i forbindelse med vindmølleprojekter blevet skarpere og mere indædt. Flere steder har vi set kommunalpolitikere vige tilbage fra at udlægge vindmølleområder som følge af heftig modstand fra naboer. ”Ikke i min baghave” synes at være den almindelige opfattelse. Men nogen må nødvendigvis lægge "baghave" til, hvis det danske mål om en energiforsyning helt uden fossile brændsler i 2050 skal nås.

Spørgsmålet er, hvordan vi finder frem til de steder, hvor vi vil have vindmøllerne stående. Det energipolitiske mål om en fremtidig grøn, bæredygtig energiforsyning er stort set alle enige om.

Men ingen vindkraft uden vindmøller. Og de kan ikke alle placeres på havet, hvis elregningen fremover skal være så billig som mulig.

Middage - som beskrevet i Naturstyrelsens publikation - med ”hvide duge, lys og blomster” skal ikke fungere som et holdkæft-bolsje. De er beskrevet som et eksempel på et af mange tænkelige virkemidler, der kan medvirke til at skabe en samværs-situation, der fremmer en ordentlig samtale mellem deltagerne.
Desværre et eksempel der - uanset den gode hensigt - har været lidt for nemt at mistolke!

En ordentlig samtale mellem borgere, politikere og andre interessenter er der brug for, hvis opgaven skal lykkes. Vi skal finde ud af, hvilke værdier i relation til livskvalitet, landskab, natur etc., vi i et eller andet omfang er villige til at ”ofre” for at nå de energipolitiske mål. Hvis ikke vi er villige til det, må vi nødvendigvis ændre de energipolitiske mål og midler.

Danmarks Vindmølleforening ser Naturstyrelsens projekt som et forsøg på at udvikle metoder og rammer for etablering af en sådan ordentlig samtale. Som en forening, der skal fremme Danmarks anvendelse af klima- og miljøvenlig vindmøllestrøm i landets energiforsyning, er det naturligt, at Danmarks Vindmølleforening bakker op om initiativet og også fremover engagerer sig i og påvirker lignende projekter.

* Udtrykket stammer oprindeligt fra en satire af den romerske digter Juvenal og refererer til den romerske elites praksis med at uddele gratis brød og afholde store offentlige arrangementer (gladiatorkampe, hestevæddeløb etc.) for at pacificere et uroligt folk.

4.6.14

 

Læs også

Vindmøller - åbenhed, dialog og inddragelse, Naturstyrelsen, maj 2014

Mere om vindmølleplanlægning

 

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Medlemskab

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft