Efteråret i Vindmølleforeningen

Vore udfordringer - og Folketingets

Leder i Naturlig Energi, september 2014

Så er Danmarks Vindmølleforening klar til efterårets informationsmøder og politiske indsats. Programmet annonceres løbende i Naturlig Energi, og på www.dkvind.dk findes den samlede oversigt over efterårets arrangementer. Og ”plejer” eksisterer ikke i vindmølleforeningen - alle arrangementers indhold er nytænkt.

De regionale møder kun for medlemmer har stadig økonomi og teknik relateret til møller i drift som hovedemner. Men indholdet tager udgangspunkt i de aktuelle spørgsmål og erfaringer. For de fem temadage og Vindtræf er indholdet også nyt. Det er her, man på et vidensmæssigt aktuelt og fagligt højt niveau kan blive orienteret og få svar på spørgsmål.

Et hovedtema på alle medlemsmøder og for foreningens politiske arbejde her i efteråret bliver vindkraftens værdi og vindmøllernes økonomi.

På årets Vindtræf, der i år finder sted 1. november hos DTU Vindenergi, Risø, er et af temaerne ”Afregning, pristillæg og fornuftig brug af vindmøllestrøm”. Sammenhængen mellem de tre faktorer burde efterhånden være tydelig for alle.

Energistyrelsen fremlagde sidst i juli nye tal, der viser, at den billigste måde, Danmark kan skaffe sig ny elkapacitet på, er med vindmøller. Med over 1/3 af Danmarks elforbrug fra vindkraft er det godt nyt for elforbrugerne.

Vindenergi trækker den gennemsnitlige markedspris nedad og gør elregningen mindre. Også vindmølleejerne bør vel være glade? Det er smukt at bidrage til ikke bare ren og dansk, men også den billigst mulige energi.
Problemet for mølleejerne er desværre bare, at afstanden mellem den afregning, de får for en leveret kilowatttime og den gennemsnitlige markedspris for samme for tiden bliver stadig større og ikke mindre. Det er der kun én forklaring på: Manglende rettidig omhu hos Folketingets politikere i forbindelse med de energipolitiske beslutninger.

Når ny vindkraft besluttes, bør der naturligvis samtidig træffes beslutninger om markedsrammerne for elproduktionens anvendelse, så den både får den højest mulige samfundsøkonomiske værdi, og afregningen til mølleejerne som minimum er på det gennemsnitlige markedsniveau.

Afregningsprisen er for tiden på et historisk lavt niveau. Og det er en udbredt misforståelse at antage, at det kan politikerne ikke gøre noget ved - det er ”markedet”. Der findes ikke engang i teorien noget, der hedder et frit marked. Det eksisterer kun i det politiske floskelsprog.
Elmarkedet fungerer som alle andre markeder under politisk besluttede rammer for både international handel med el og fornuftig anvendelse af vindmøllestrøm i Danmark. Det er ikke kun vindmølleudbygning og pristillæg, politikerne beslutter. Afgiftslovgivning og mange andre markedsbeslutninger kan sagtens betyde en forskel på flere øre pr. kWh på afregningsprisen for vindmøllestrøm.

Selv med en afregning på et lidt højere og mere stabilt niveau er vindmøllestrøm billigst. Og så har vi slet ikke nævnt værdien af uafhængighed af brændselsimport fra en politisk ustabil verden og omkostningerne ved fortsat luftforurening.

Til dette nummer af Naturlig Energi har vi bedt Energinet.dks markedsdirektør for el fremlægge systemansvarets overvejelser om indpasning og arbejde med en forbedret markedsmodel (se artikel side 14-16).

Her er nu et helt konkret nyt arbejde i gang, hvor Danmarks Vindmølleforening deltager aktivt.

Sideløbende med dette arbejde udfører Ea-Energianalyse for Danmarks Vindmølleforening og Vindenergi Danmark en stor analyse af vindkraftens værdi: ”Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark”. Resultatet fremlægges på Vindtræf. Den centrale person i arbejdet i regeringens afgifts- og tilskudsudvalg, chefkonsulent Jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet, fortæller om arbejdet med nye el- og energiafgifter, der skal fremme den grønne omstilling i stedet for at modarbejde den. Og om udvalgets arbejde med mulige fremtidige pristillæg.

Udvalgsarbejdet er bestilt af regeringen og energiaftalepartierne, og resultatet vil blive en del af grundlaget for eventuelle nye politiske beslutninger på en aftalt opfølgning af energiaftalen i 2015.

Vindmølleforeningen har peget på indpasningsproblemet i årevis. Når det folketingspolitiske arbejde for alvor går i gang i efteråret fremlægger vi konkrete forslag til de rigtige indpasningsinitiativer, der kan give vindkraftproduktionen højere markedsværdi.

Regeringen og Folketingets partier har ansvaret for den nødvendige rammelovgivning til at sikre en fornuftig brug og handel med vindmøllestrøm. Det er nu, der skal besluttes effektive markedsrammer, så der bliver incitament til at anvende vindmøllestrømmen fornuftigt. Sker det ikke, bliver der behov for et politisk besluttet sikkerhedsnet under afregningsprisen for vindmøllestrøm.

Velkommen til efterårets møder.

3.9.14

 

Læs også

Se efterårets 13 arrangementer i Danmarks Vindmølleforening

Indpasning af vindmøllestrøm

Artikel af Søren Dupont Kristensen, Markedsdirektør for el i Energinet.dk, i Naturlig Energi, september 2014: VE-indpasning: Den grønne omstilling
udfordrer elmarkedet

 

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Medlemskab

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft