Det nye Klimaråd er nedsat

Med tidligere overvismand professor Peter Birch Sørensen som formand er det nye, uafhængige, danske Klimaråd etableret. En af de vigtigste opgaver bliver at komme med anbefalinger til regeringen om udformningen af klimapolitikken.

Nedsættelsen af Klimarådet følger klimaloven fra sommeren 2014, som også pålægger klima-energi- og bygningsministeren hvert år at udarbejde en klimapolitisk redegørelse til Folketinget.

”Det er glædeligt, at Klimarådet nu kan begynde arbejdet med anbefalinger og ideer til den grønne omstilling. Vi håber at Rådet hurtigt og visionært kan anvise virkemidler, der sikrer omstillingen væk fra fossile brændsler og over til mere vedvarende energi”, udtaler direktør for Danmarks Vindmølleforening, Asbjørn Bjerre. I vindmølleforeningen ser vi frem til at følge Klimarådet og dets mange kompetente medlemmer i arbejdet med omstillingen til et lavemissionssamfund”.

Foruden formanden Peter Birch Sørensen består rådet af følgende:

 • Katherine Richardson, professor ved Københavns Universitet og tidligere formand for Klimakommissionen.
  Niels Buus Kristensen, institutdirektør ved Institut for Transport.
  Jette Bredahl Jacobsen, professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.
  Poul Erik Morthorst, professor i energiøkonomi og forskningsspecialist ved DTU-Risø.
  Pia Frederiksen, sektionsleder og seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.
  Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker hos Danmarks Statistik med stor erfaring inden for vækst og økonomisk politik, herunder samfundsøkonomi.
  og sekretariatschef Eva Jensen.

Danmarks første klimaråd er klar til at gå i gang, pressemeddelelse fra Klima- energi- og bygningsministeriets, februar 2014

Lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger

2.3.15

Læs mere

Danmarks første klimaråd er klar til at gå i gang, pressemeddelelse fra Klima- energi- og bygningsministeriets, februar 2014

Lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger

Læs mere

Læs mere om vindmøller og klima

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft