Nye afregningsregler for
husstandsmøller.

Den 11. februar træder nye afregningsregler i kraft
for husstandsvindmøller nettilsluttet den 20. november
2012 og fremefter. Disse nye møller kan ansøge om
pristillæg hos Energinet.dk. For møller på 10 KW og
derunder udgør markedspris og pristillæg tilsammen
250 øre pr. kWh og over 10 kW, 150 øre pr. kWh.
Afregningen gælder for den strøm mølleejeren ikke
selv bruger.

Reglerne blev allerede i sommeren 2013 indskrevet i
VE-lovens §41, men forsinkelser i EU-godkendelsen af
støttesystemet har forsinket den endelige ikrafttræden.

Energiforligspartierne i Folketinget blev i forbindelse
med vedtagelsen af de nye regler, enige om evaluere
de nye støtteregler, når der er udbygget med 2,5 MW
i alt. Opstillere af nye husstandsmøller skal således
være opmærksomme på, at der således politisk
allerede er varslet en evaluering og dermed en mulig
ændring af systemet indenfor et par år. Desuden er der
pga. nye retningslinjer fra EU pt. en vis usikkerhed
omkring hvorledes nye systemer for pristillæg kan ud-
formes efter 2016.

6.02.15

Læs mere

Energistyrelsens nyhedsbrev
Energistyrelsen, februar 2015

 

Læs mere

Materiale til Folketingets energiudvalg om de nye regler

 

Læs mere

Oplysninger om den politiske aftale i 2013

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft