Manglende prissætning af fossile brændsler

Olie, kul og gas er ikke billige energiformer. Tværtimod giver markedspriserne på fossile brændsler en kraftig undervurdering af de samlede samfundsmæssige omkostninger ved brugen af fossile brændsler.

En rapport fra IMF (Arbejdspapir fra Den Internationale Valutafond, maj 2015, ”How large are global energy subsidies”.) opgør de samlede miljø- og klimaomkostninger fra fossile brændsler – og som altså ikke er afspejlet i priserne – til gigantiske 5.300 milliarder US dollars globalt. Det svarer til 6,5 % af verdens samlede BNP. Ifølge Valutafondens rapport overstiger denne omkostning verdens samlede offentlige sundhedsomkostninger, som jævnfør WHO kan opgøres til 6 % af det globale BNP.

Act Local, Solve Global: The $5.3 Trillion Energy Subsidy Problem, IMF

Counting the Cost of Energy Subsidies, IMF Survey, juli 2015

Den manglende prissætning er især gældende i mange udviklingslande, i Mellemøsten, Kina og visse østeuropæiske lande. I følge IMFs rapport udgør udgifter til behandling af patienter og tabt arbejdsfortjeneste - på grund af luftforurening - halvdelen af de samlede omkostninger. Klimaomkostninger står for ca. ¼ af det samlede beløb.

Forurenerne betaler altså ikke de omkostninger, der reelt er forbundet med afbrænding af olie, kul og gas. Men i stedet sendes regningen viser til alverdens regeringer, forbrugere og skatteydere.

8.9.15

Læs mere

Læs mere om de skjulte samfundsomkostninger ved elproduktion her

Læs mere om energi, miljø og klima her

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft