Ny PSO-opgørelse: Billig landvind

Foranlediget af et spørgsmål til Folketingets energiudvalg fra Enhedslisten, har Energi- Forsynings- og Klimaministeriet fremlagt en ny og detaljeret opgørelse over forventede PSO-omkostninger til de forskellige typer vindkraft, herunder de senest planlagte havmølleparker, kystnære møller i udbud, kystnære møller efter ”åben-dør-procedure” samt landvind. Omkostninger til nettilslutninger er ligeledes opgjort.

Som bekendt er pristillægget til kystnære møller efter ”åben-dør-procedure” det samme som til landvind. I lighed med tidligere opgørelser viser omkostningerne pr. kWh, at de samlede omkostninger til havmølleparker opgjort pr produceret kWh langt overstiger omkostningerne til landvind og kystnære ”åben-dør” møller.

Således er de samlede omkostninger til PSO pr. kWh for de to senest udbudte havmølleparker, Anholt og Horns Rev 3, opgjort til henholdsvis 33 og 16 øre/kWh sammenlignet med 7 øre til kystnære ”åben-dør” og landmøller.           

Svar fra Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet om forventede PSO-omkostninger, august 2015


8.9.15

Læs mere

Læs mere om PSO-omkostninger og elregningen her

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft