Ny bekendtgørelse og vejledning om vindmølleplanlægning

Naturstyrelsen har offentliggjort en ny bekendtgørelse og vejledning om vindmølleplanlægning. I hovedtræk er der tale om en videreførelse og uddybning af det hidtidige cirkulære og vejledning. Det nye materiale har været længe undervejs, idet den forudgående høring fandt sted helt tilbage i efteråret 2013.

Ændringen fra cirkulære til bekendtgørelse har den juridiske begrundelse, at der er tale om regler med direkte virkning for borgerne og at reglerne dermed skal udformes i en bekendtgørelse. I forhold til det gamle cirkulære, er bestemmelsen om at møller fortrinsvis skal være opstillet i grupper, ophævet. Desuden er det nu præciseret at kommunerne ikke kan fastlægge retningslinjer i de generelle bestemmelser i kommuneplanen om afstandskrav og totalhøjder (undtaget dog ved forsøgsmøller).

I den nye og omfattende vejledning er de hidtidige retningslinjer og vejledninger blevet præciseret og opdateret. Desuden er der tilføjet en gennemgang af den bagvedliggende lovgivning med beskrivelse af retspraksis og administrativ praksis. Som noget nyt og som et bilag til vejledningen er der opstillet en række standarder for beregning af skyggekast.

Ny bekendtgørelse for planlægning af vindmøller og ny vejledning fra Naturstyrelsen

9.1.15

 

Læs mere

Ny bekendtgørelse for planlægning af vindmøller og ny vejledning fra Naturstyrelsen

Danmarks Vindmølleforenings høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om planlægning, oktober 2013

Mere om planlægning for vindmøller

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft