Danmark potentiale for konkurrencedygtigt VE-system

I en omfattende analyse af fremtidens energisystem ”Energikoncept 2030” viser Energinet.dk, at vedvarende energi på de fleste områder kan gøres konkurrencedygtigt med fossile brændsler. Men det kræver sammentænkning af el-, varme- og gassystemerne, et større og fleksibelt elforbrug og samarbejde på tværs af landegrænser og energisystemer.

Geografisk er Danmark placeret i en vindrig Nordsø-region og uanset udbygningshastigheden af dansk vindkraft vil det være hensigtsmæssigt at tilpasse det danske energisystem til et vindkraftdomineret elmarked. Mere el til varme og transport, bedre integration af den fluktuerende produktion og udvikling af nye teknologier til bl.a. biobrændstoffer kan gøre et vindkraftdomineret energisystem mere omkostningseffektivt og konkurrencedygtigt end en fossilbaseret reference. Der er et potentiale for udbygning med den billige landvind fremfor dyre havmølleparker.

Energinets arbejde tager udgangspunkt i de tidligere energiforligsanalyser fra Energistyrelsen med scenarier for Danmarks energifremtid.

Danmark har potentiale til at gøre vedvarende energi konkurrencedygtig, Energinet, maj 2015

12.5.15

Læs mere

Danmark har potentiale til at gøre vedvarende energi konkurrencedygtig, Energinet, maj 2015

Energikoncept 2030, sammenfatning, Energinet.dk, maj 2015

Læs mere

Indpasning af vindmøllestrøm i energisystemet

Vindkraftens værdi

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft