Ændringer til VE-loven i høring

Energistyrelsen har 28. januar udsendt ændringer til VE-loven i høring. Frist for bemærkninger til lovforslaget er 20. februar.

Udover diverse ændringer i forhold til pristillæg og afregninger for solceller og kraftvarmeanlæg m.fl., foreslås også en række lovændringer for vindkraft.
De fleste ændringer er foranlediget af EU-Kommissionens godkendelse af de danske støtteordninger for 2015 og 2016 og EU's nye guidelines for statsstøtte.

Den af Folketinget tidligere besluttede ekstra 1 øre i pristillæg til kystnære møller (ved 30 % lokalt ejerskab) fjernes, da den ikke i overensstemmelse med EU-reglerne. Horns Rev III får ikke pristillæg ved negative priser og dertil kommer andre teknisk-juridiske ændringer af pristillæg i forhold til havmøller.

For husstandsmøller (hvor de nye pristillæg stadig forventes sat i kraft i løbet af februar måned) indføres det som en ny betingelse for opnåelse af pristillæg, at Energinet har givet tilsagn herom, inden projektet påbegyndes. Dvs. at der skal ansøges om tilsagn om pristillæg før en bindende aftale om fx køb af mølle og etablering af anlægget er påbegyndt. Dog foreslås også en overgangsordning for husstandsmølleprojekter påbegyndt før 1. juli 2015 (hvor lovændringerne forventes at gælde fra) og hvor net-tilslutningen ikke er opnået før 1.1.16. Her er det ikke nødvendigt med forhåndstilsagn.

Som noget nyt gives i lovforslaget bemyndigelse for ministeren til at kunne bede Energinet om at fastsætte regler for, hvorledes evt. overkompensation kontrolleres. Ministeren kan således bede Energinet om at foretage opgørelser af produktionsomkostninger med henblik på, at der løbende foretages vurderinger af, om støtteordninger kan føre til overkompensation. Den nye ordning følger af de nye EU-guidelines for statsstøtte og kommer også til at gælde vindmøller net-tilsluttet efter 1. jan 2014 og havmøller efter tidligere EU retningslinjer. Lovforslaget specificerer ikke nærmere, hvorledes kontrollen i givet fald udføres.

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.fl., Energistyrelsen, 28. januar 2015

30.1.15

Læs mere

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.fl., Energistyrelsen, 28. januar 2015

Læs mere

Læs mere om afregning for vindmøllestrøm

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft