Klimarådet anbefaler mere vedvarende energi

Den første rapport fra Klimarådet ”Omstilling med omtanke” analyserer klimaproblematikken og opstiller en række anbefalinger til de danske politikere. Klimarådet med tidligere overvismand Peter Birch Sørensen som formand, blev etableret i 2014 og har til opgave at analysere mulige omstillingsveje til et lavemissionssamfund.

Omstillingen til vedvarende går ikke for hurtigt, har Klimarådets formand udtalt og udbygningstaksten for vedvarende energi må forøges frem mod 2025. En opbremsning kan tværtimod gøre den samlede omstilling dyrere end nødvendigt, da udbygningen i så fald skal gå endnu hurtigere senere. På flere punkter modsiger Klimarådet den nuværende regerings manglende energi- og klimaambitioner.
Analysen viser, at der er en samfundsøkonomisk gevinst ved at fastholde 40 procentmålsætningen for udledningen af drivhusgasser, mens regeringen er gået i stå på 37 % drivhusgasreduktion i 2020 i f.t. 1990.

Rapporten afliver også myten om Danmarks påståede enestående klimaindsats. Danmark har godt nok reduceret udledninger af drivhusgasser på nogle områder, men i sammenligning med andre lande skyldes reduktionen i stort omfang at vi har haft en lavere økonomisk vækst end i andre sammenlignelige lande. Alle sektorer - også landbrug og transport - bliver nødt til at reducere udledningerne betydeligt i de kommende årtier for at komme i mål med nationale og internationale målsætninger.

Klimarådet anbefaler, at Danmark bruger mere grøn strøm og peger på en bedre udnyttelse af den vedvarende energi gennem elektrificering og udbygning af kabelforbindelser. Varmeforbruget skal i højere grad elektrificeres og på kort sigt fremhæves udbygning med varmepumper og en sænkning af afgiften på el til opvarmning som særlig vigtig.

Den næste rapport fra Klimarådet forventes i sommeren 2016 at behandle afgifts- og tilskudssystemet.

”Omstilling med omtanke”, rapport, Klimarådet, november 2015

Klimarådets hjemmeside

30.11.15

 

Læs mere

”Omstilling med omtanke”, rapport, Klimarådet, november 2015

Klimarådets hjemmeside

Mere om energi, miljø og klima

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft