DV-årsmødet 2015:
Vi ses i Vingsted den 21. marts

Leder i Naturlig Energi, marts 2015

Datoen er lørdag den 21. marts. Stedet er Vingsted Centret, og anledningen er selvfølgelig årsmødet i Danmarks Vindmølleforening med firmastande, erfagrupper, vindmølleprisen, tale af miljøministeren, generalforsamling og meget andet.

Årsmødet er et naturligt højdepunkt i foreningens arbejde og et vigtigt mødested for medlemmerne. Dagen er tætpakket med arrangementer og tjener som forum for debat og erfaringsudveksling mellem vindkraftinteresserede. Der er også tid til en uformel snak over kaffen.

Firmastandene i messeområdet er åbne fra 8.30 til 12.30 og her præsenterer en lang række firmaer fra vindmøllebranchen deres produkter og tjenester. En oplagt mulighed for virksomhederne for at møde deres kunder og en nyttig anledning til at se og høre om nye produkter. Du kan her få en konkret aftale om service, forsikring, smøreolie eller elhandel, blandt mange andre ting.

Formiddagen bruges også til at mødes i de traditionelle erfa-grupper. Her opsamles aktuelle spørgsmål og problemer, så de siden kan indgå i efterårets store erfa- og informationsdag for møllejere. Erfa-gruppe-møderne ledes af en teknisk konsulent fra foreningen.

Efter frokost og uddelingen af årets vindmøllepris holder miljøminister Kirsten Brosbøl årsmødetalen om vindenergiens vigtige rolle i den grønne omstilling. Vindenergiens store samfundsmæssige fordele kan ikke realiseres, uden at der miljøpolitisk er opbakning til reelt at opprioritere både udbygningen og indpasningen af den vedvarende energi i en langsigtet planlægning. Vi er i et valgår. Det gør det ikke mindre spændende at høre miljøministeren.

På generalforsamlingen har du direkte mulighed for at få indflydelse på foreningens politik. Lad os høre din mening. Og der er valg til bestyrelsen, hvis du vil helt tæt på det daglige arbejde og de konkrete beslutninger.
Der er nemlig masser af udfordringer, både på kort og langt sigt.

En bedre indpasning af den fluktuerende vindmøllestrøm vil styrke værdien af vindmøllestrømmen og medvirke til en bedre afregning. Danmarks Vindmølleforening har i høj grad været med til at sætte indpasningen på den politiske dagsorden. Men vi skal fortsætte og få politikerne til at omsætte de pæne ord om varmepumper og smart-grid til konkrete handlinger.

Flere steder i landet synes det lokale engagement og medejerskab at spille en større og større rolle i udformningen af nye projekter. En tidligere og mere omfattende inddragelse af lodsejere, oprettelse af lokale fonde og et større udbud af andele er blandt de værktøjer, som bliver taget i anvendelse for at skabe den nødvendige lokale opbakning til vindmølleprojekter. Hvilke modeller skal vindmølleforeningen anbefale?

Andre steder bliver større projekter realiseret ved at opstilleren opkøber ejendomme for at skabe bedre plads i det åbne land. Nogle af ejendommene er måske alligevel til salg. Energinet.dk har vurderet, at vi har et stort potentiale for nye store landmøller ved netop at kombinere opstilling med opkøb af nærliggende ejendomme.

Der bliver brug for nye placeringer med god plads. Skal initiativerne tages af private eller af kommunerne?
I 2014 dækkede Danmark ca. 40% af sit elforbrug med vindkraft. Hvis en fornuftigt udbygning fortsætter de kommende år, er vi godt på vej til at nå de 50% i 2020.
Imidlertid er der fortsat nogle kommuner, hvor de folkevalgte bliver nervøse, når vindkraften lægges for had på borgermøder og i den lokale presse. At skabe frygt for det ukendte er et stærkt virkemiddel, når nogle ønsker at piske en stemning op. At frygten er uberettiget og påstandene udokumenterede, får sjældent samme plads.
Svaret fra vindmølleforeningen er at informere om fakta - men det kræver mange ressourcer.

Apropos ressourcer har foreningen umiddelbart en robust økonomi. Men det må også erkendes, at ikke alle ejere af nye møller de seneste år straks tegner medlemskab hos Danmarks Vindmølleforening. Nogle af de nye investorer kender ikke foreningen og har ikke erfaret behovet for foreningens arbejde for mølleejerne.
Der er imidlertid brug for opbakning fra alle mølleejere, ikke mindst i det politiske arbejde for at give vindmøllestrømmen en højere værdi. Her skal der tages beslutninger, der ikke kan vente i flere år. Det er ikke nok at rejse vindmøller. Vindmøllestrømmen skal også kunne bruges fornuftigt, hvis det hele skal hænge sammen.

For at stå stærkest muligt overfor regering og Folketing skal mølleejerne stå sammen. Hvordan får vi alle nye mølleejere til at bakke op? Hvordan kan vindmølleopstillere og projektudviklere medvirke til at skabe større opmærksomhed omkring foreningen?
Vi har masser af spændende udfordringer. Vel mødt i Vingsted!

3.3.15

 

Årsmøde 2015

Årsmøde lørdag den
21. marts 2015 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter

Se program og udstillere

 

Bestyrelsens beretning

Årsberetningen fra Danmarks Vindmølleforening giver dig overblik over årets vigtigste vindkraft begivenheder, suppleret med information om foreningens arbejde og den energipolitiske udvikling.

Se bestyrelsens beretning

 

Tilmelding

Årsmødet er for alle medlemmer af Danmarks Vindmølleforening.

Af praktiske hensyn er tilmelding nødvendig.

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft