Energinet.dk vil investere i to nye udlandsforbindelser

Energinet.dk vil investere i to nye elforbindelser til hhv. England og Tyskland. Ansøgningen er sendt til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Viking Link mod England og en ny elforbindelse til Tyskland vil give et samfundsøkonomisk milliardoverskud til Danmark, skriver Energinet.dk.

!Udbygningen af udlandsforbindelser bliver stadigt mere nødvendige, udtaler Danmarks Vindmølleforenings direktør Asbjørn Bjerre. Det giver god mening at udnytte vindmøllestrømmen bedre, når det blæser. En forstærkning af nettet vil gavne økonomien for såvel, samfund som forbrugere og elproducenter. Vindmøllestrømmens værdi øges, når markedsmulighederne forbedres."

Danmark vil få milliardgevinst af elkabel til England og ny ledning til Tyskland

 

Danmark vil få milliardgevinst af elkabel til England og ny ledning til Tyskland, energinet.dk

2.5.16

 

Læs mere

Danmark vil få milliardgevinst af elkabel til England og ny ledning til Tyskland, energinet.dk.

Læs mere om vindkraftens værdi.

 

Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings temadag "Vindkraftens værdi" den 13. oktober 2016 i Fredericia
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft